ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะคำนวณความกว้างครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการแจกแจงแบบทีของนักเรียน 

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน CONFIDENCE.T 

CONFIDENCE.T(อัลฟ่า, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ขนาด) 

ส่วน คำอธิบาย
อัลฟ่า 

หนึ่งลบระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ เช่น 0.1 สำหรับความเชื่อมั่น 0.9 หรือ 90%

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
ขนาด ขนาดกลุ่มประชากร 

หมายเหตุ

CONFIDENCE.T คำนวณความกว้างครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่น โดยที่ค่าที่สุ่มเลือกจากชุดข้อมูลมีความน่าจะเป็น 1-อัลฟ่า ที่จะอยู่ภายในค่าเฉลี่ยที่บวกหรือลบด้วยผลลัพธ์ของ CONFIDENCE.T

ตัวอย่าง 

  A B C D E F
1 อัลฟ่า STDEV ขนาด ผลลัพธ์ สูตร ช่วงความเชื่อมั่น (สมมติว่าค่าเฉลี่ย = 40)
2 0.05 6.43 27 2.56340262541175 =CONFIDENCE.T(A2,B2,C2) [40-2.563, 40+2.563]

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • CONFIDENCE.NORM: คำนวณความกว้างของครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการกระจายปกติ
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก