LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio (CONFIDENCE.T)

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio laskee Studentin t-jakauman puolen todennäköisyysvälin leveyden. 

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktion osat 

LUOTTAMUSVÄLI.T(alfa; keskihajonta; koko) 

Osa Kuvaus
alfa 

Haluttu luottamustaso vähennettynä luvusta yksi. Esim. 0,1, jos luottamustaso on 0,9 tai 90 %.

keskihajonta Populaation keskihajonta. 
koko Populaation koko. 

Huomautuksia

LUOTTAMUSVÄLI.T laskee puolikkaan luottamusvälin leveyden siten, että datajoukosta satunnaisesti valittu arvo sijoittuu todennäköisyydellä 1-alfa LUOTTAMUSVÄLI.T-funktion tuloksen etäisyydelle keskiarvosta.

Esimerkkejä 

  A B C D E F
1 Alfa KESKIHAJONTA koko Tulos Kaava Luottamusväli (oletettu keskiarvo=40)
2 0,05 6,43 27 2,56340262541175 =LUOTTAMUSVÄLI.T(A2; B2; C2) [40-2,563; 40+2,563]

Aiheeseen liittyvät funktiot

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?