LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio (CONFIDENCE.T)

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio laskee Studentin t-jakauman puolen todennäköisyysvälin leveyden. 

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktion osat 

LUOTTAMUSVÄLI.T(alfa; keskihajonta; koko) 

Osa Kuvaus
alfa 

Haluttu luottamustaso vähennettynä luvusta yksi. Esim. 0,1, jos luottamustaso on 0,9 tai 90 %.

keskihajonta Populaation keskihajonta. 
koko Populaation koko. 

Huomautuksia

LUOTTAMUSVÄLI.T laskee puolikkaan luottamusvälin leveyden siten, että datajoukosta satunnaisesti valittu arvo sijoittuu todennäköisyydellä 1-alfa LUOTTAMUSVÄLI.T-funktion tuloksen etäisyydelle keskiarvosta.

Esimerkkejä 

  A B C D E F
1 Alfa KESKIHAJONTA koko Tulos Kaava Luottamusväli (oletettu keskiarvo=40)
2 0,05 6,43 27 2,56340262541175 =LUOTTAMUSVÄLI.T(A2; B2; C2) [40-2,563; 40+2,563]

Aiheeseen liittyvät funktiot

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko