Overstappen van Excel naar Spreadsheets

Samenwerken in Spreadsheets


               

Wilt u geavanceerde Google Workspace-functies voor uw bedrijf?

Probeer Google Workspace vandaag nog.

 

 

Op deze pagina

Spreadsheets delen

" "

Excel: 
Werkmap delen

Spreadsheets: 
Delen met specifieke mensen of via een link

 

Werkboek delen in versie 2013.

Excel 2013
 

Opties in versie 2010 (beveiligen, toestaan, bijhouden).

Excel 2010

Delen met specifieke mensen:

 1. Open het bestand dat u wilt delen (waarvan u de eigenaar bent of waarvoor u bewerkingsrechten heeft).
 2. Klik op Delen.
 3. Voer de e-mailadressen of groepen in waarmee u het bestand wilt delen.
 4. Kies welk toegangsniveau u mensen wilt geven: Bewerker, Reageerder of Kijker.
 5. Klik op Verzenden.


Delen via een link:

 1. Open het bestand en klik op Delen.
 2. Klik onder 'Link ophalen' op Link kopiëren.
 3. (Optioneel) Als u de rechten wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen en kiest u Kijker, Reageerder of Bewerker.
 4. Kopieer en plak de link in een e-mail of op een andere plek waar u de link wilt delen.

Zie Bestanden delen vanuit Google Drive voor meer informatie.

Klik op 'Delen' om het venster te openen waarin u mensen toevoegt, klik vervolgens op 'Verzenden'.

Opmerkingen toevoegen en taken toewijzen

" "

Excel:
Opmerkingen plaatsen

Spreadsheets:
Reacties toevoegen en taken toewijzen

 Een nieuwe reactie toevoegen in versie 2013.

Excel 2013
 

Nieuwe reactie in versie 2010.

Excel 2010

 
 1. Selecteer in Documenten, Spreadsheets of Presentaties de tekst waarop u wilt reageren.
 2. Klik op Opmerking toevoegen .
 3. Typ een opmerking in het vak.
 4. (Optioneel) Als u de taak of opmerking aan een specifieke persoon wilt richten, typt u een plusteken (+) gevolgd door het e-mailadres. U kunt zo veel mensen toevoegen als u wilt.Elke persoon krijgt een e-mail met uw opmerking en een link naar het bestand.
 5. (Optioneel) Als u de opmerking aan een specifieke persoon wilt toewijzen, vinkt u het vakje aan voor Toewijzen aan.
 6. Klik op Opmerking toevoegen of Toewijzen.

Opmerking: Als het bestand het maximumaantal reacties heeft bereikt, kunt u een kopie van het bestand maken zonder de opmerkingen te kopiëren.

 

Open het reactievak en voer tekst in, met de optie om een taak aan iemand toe te wijzen.

Bijdragers e-mailen

" "

Excel:
Verzenden als bijlage

Spreadsheets:
Bijdragers e-mailen

Als bijlage verzenden zodat iedereen een exemplaar krijgt om te bekijken.

Excel 2013


Opties voor opslaan en verzenden in versie 2010.

Excel 2010

Als u wilt doorgaan met een gesprek dat te lang is om in de opmerkingen te worden gevoerd, kunt u bijdragers rechtstreeks vanuit Spreadsheets e-mailen.

 1. Klik op Bestand and then Bijdragers e-mailen.
 2. (Optioneel) Als u een bijdrager uit de e-mail wilt verwijderen, haalt u het vinkje weg naast de naam van de bijdrager.
 3. Voeg een onderwerp en bericht toe.
 4. (Optioneel) Als u een kopie van de e-mail naar uzelf wilt verzenden, vinkt u het vakje aan voor Een kopie verzenden.
 5. Klik op Verzenden.
Selecteer 'Bestand', 'Bijdragers e-mailen'. Het venster 'Bericht verzenden' verschijnt met de bijdragers aan de rechterkant.

 

Overschakelen naar een eerdere versie of een versie een naam geven

" "

Als u de eigenaar bent van een spreadsheet of er bewerkingsrechten voor heeft, kunt u eerdere versies bekijken en herstellen.

Spreadsheets: versies bekijken of een versie herstellen:

 1. Selecteer Bestand and then Versiegeschiedenis and then Versiegeschiedenis bekijken.
 2. (Optioneel) Als u alleen versies met een naam in de lijst wilt zien, klikt u op Alleen versies met naam weergeven.
 3. Klik op een tijdstempel om een eerdere versie van het bestand weer te geven.

  Onder het tijdstempel ziet u het volgende:
  • De namen van iedereen die het document heeft bewerkt.
  • Een kleur naast de naam van elke persoon. De bewerkingen die deze persoon heeft aangebracht, worden in die kleur weergegeven.
 4. (Optioneel) Als u van deze versie de actieve versie wilt maken, klikt u bovenaan op Deze versie herstellen.
De versiegeschiedenis bevat de datum en tijd.


Een versie een naam geven:

 1. Selecteer Bestand and then Versiegeschiedenis and then Huidige versie een naam geven.
 2. Voer een naam in en klik op Opslaan.

Filters en filterweergaven maken

" "

Excel:
Gegevens filteren

Spreadsheets:
Filters en filterweergaven

 

Geavanceerde filteropties in versie 2013.

Excel 2013
 

Geavanceerde opties onder 'Filter' in versie 2010.

Excel 2010

Als u gegevens in een spreadsheet wilt filteren, maakt u een filter. Als u filters wilt gebruiken, maar niet wilt dat de weergave van anderen wordt gewijzigd, maakt u een filterweergave.

Een filter maken:

 1. Selecteer een celbereik.
 2. Klik op Gegevens and then Een filter maken.
 3. Klik bovenaan het bereik op Filter om de filteropties weer te geven.

Een filterweergave maken:

 1. Klik op een cel die gegevens bevat.
 2. Klik op Gegevens and then Filterweergavenand then Nieuwe filterweergave maken.
 3. Klik in een kolomkop op een lijst en selecteer de gegevens die u wilt filteren. Of voer tekst in het zoekvak in om te zoeken naar de gegevens die u wilt filteren.
 4. Klik op OK.
 5. Voer in het vak Naam een naam voor de filterweergave in.
 6. Klik op Gegevensand thenFilterweergaven om de filterweergave op elk moment te openen.

Zie Gegevens sorteren en filteren voor meer informatie.

Ga in het menu naar 'Filterweergave maken' door 'Weergaven filteren' te selecteren onder 'Gegevens'.

Met Spreadsheets kunt u uw gegevens ook omzetten in een tabel. Zie Tabellen gebruiken in Google Spreadsheets voor meer informatie over hoe u gegevens naar een tabel converteert.

Ga in het menu naar 'Filterweergave maken' door 'Weergaven filteren' te selecteren onder 'Gegevens'.

Content beveiligen

" "

Excel:
Blad of werkmap beveiligen

Spreadsheets:
Beveiligde bladen en bereiken

Beveiligde bladen (worden weergegeven met slotje) in versie 2013.

Excel 2013
 

Beveiligde bladen (worden weergegeven met slotje) in versie 2010.

Excel 2010

Als er gevoelige content in een spreadsheet staat, kunt u instellen dat mensen de spreadsheet niet mogen updaten.

 1. Open het blad en klik op Gegevens > Beveiligde bladen en bereiken.
 2. Klik op + Een blad of bereik toevoegen.
 3. Klik op Bereik om een contentbereik of op Blad om een heel blad te beveiligen.
 4. Klik op Rechten instellen en kies of u een waarschuwing wilt laten weergeven of wilt beperken wie de content mag bewerken.
 5. Klik op Gereed.

Zie Content in een spreadsheet beveiligen voor meer informatie.

U vindt de optie om rechten in te stellen door te klikken op 'Gegevens' en vervolgens op 'Beveiligde bladen en bereiken'.

Delen, downloaden, afdrukken of kopiëren beperken

" "

Excel:
Versleutelen met wachtwoord

Spreadsheets:
Opties voor delen beperken

 

Rechten instellen in versie 2013.

Excel 2013
 

Opties voor rechten in versie 2010.

Excel 2010

Als er gevoelige content in een spreadsheet staat, kunt u instellen dat mensen de spreadsheet niet mogen downloaden, afdrukken of kopiëren.

 1. Klik bovenaan de spreadsheet op Delen.
 2. Klik onderaan op Geavanceerd.
 3. Vink het vakje aan voor Downloaden, afdrukken en kopiëren uitschakelen voor reageerders en kijkers.
 4. Klik op Gereed.
Spreadsheet met verschillende instellingen, beperkt tot verschillende mensen.

Een vervaldatum voor delen instellen

" "

Spreadsheets: een vervaldatum voor delen instellen

Wanneer u werkt met mensen buiten uw organisatie, zoals klanten of bureaus, wilt u wellicht hun toegang tot bepaalde bestanden beperken wanneer de projecten zijn voltooid.

Een vervaldatum instellen:

 1. Klik bovenaan de spreadsheet op Delen.
 2. Deel het bestand als u dat nog niet heeft gedaan.
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. Plaats de muisaanwijzer op de naam van een persoon en klik op Vervaltijd instellen .
 5. Wijzig de vervaldatum voor toegang.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan and then Gereed.

Opmerking: U kunt de vervaldatum niet op vandaag instellen. Als u de toegang meteen wilt beperken, moet u het delen van het bestand ongedaan maken.


Zien wie een spreadsheet heeft bekeken

" "

Spreadsheets: zien wie een spreadsheet heeft bekeken

Als u bewerkingsrechten voor een spreadsheet heeft, ziet u in Spreadsheets het volgende:

 • Met wie de spreadsheet wordt gedeeld.
 • Wie de spreadsheet heeft bekeken.
 • Een overzicht van kijkers in de loop van de tijd.

Als u het activiteitendashboard wilt weergeven, klikt u rechtsboven op Activiteitendashboard .

Als u niet wilt dat uw weergavegeschiedenis te zien is op het activiteitendashboard, kunt u de privacyinstellingen wijzigen.

Selecteer 'Gegevens', 'Filterweergaven', 'Filter maken' in het menu in Spreadsheets.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu