Switch from Excel to Sheets

6. Spolupráce v Tabulkách

Obsah této části:

6.1 Sdílení tabulek
6.2 Přidávání komentářů a přiřazování úkolů
6.3 Zasílání e-mailů spolupracovníkům
6.4 Přechod na starší verzi nebo pojmenování verze
6.5 Vytváření filtrů a zobrazení filtrů
6.6 Ochrana obsahu
6.7 Omezení sdílení, stahování, tisku nebo kopírování
6.8 Nastavení data vypršení platnosti pro sdílení
6.9 Zjištění, kdo si tabulku zobrazil

6.1 Sdílení tabulek

Excel: 
Sdílet sešit

Tabulky: 
Sdílení s konkrétními lidmi nebo pomocí odkazu

 

Share workbook in 2013 version.

Excel 2013
 

Options in 2010 version (protect, allow, track).

Excel 2010

Sdílení s konkrétními lidmi:

 1. Otevřete soubor, který chcete sdílet (a který vlastníte nebo ke kterému máte přístup).
 2. Klikněte na Sdílet.
 3. Zadejte e-mailové adresy nebo skupiny, se kterými chcete sdílet.
 4. Vyberte, jaký typ přístupu chcete lidem přiřadit: Může upravovat, Může komentovat nebo Může prohlížet.
 5. Klikněte na Odeslat.


Sdílení pomocí odkazu:

 1. Otevřete soubor a klikněte na Sdílet.
 2. Vpravo nahoře klikněte na možnost Získat odkaz ke sdílení.
 3. Vedle možnosti Kdokoli, kdo má odkaz, klikněte na šipku dolů  a vyberte úroveň přístupu, kterou chcete udělit.
 4. Zkopírujte a vložte odkaz do e-mailu nebo na jiné místo, kde ho chcete sdílet.

Další informace najdete v článku Sdílení souborů z Disku Google.

Click Share to open the window where you add people, then click Send.

6.2 Přidávání komentářů a přiřazování úkolů

Excel:
Komentář

Tabulky:
Přidávání komentářů a přiřazování úkolů

 Add a new comment in 2013 version.

Excel 2013
 

New comment in 2010 version.

Excel 2010

 
 1. Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích vyberte text, který chcete okomentovat.
 2. Klikněte na Přidat komentář .
 3. Zadejte komentář do pole.
 4. (Volitelné) Chcete-li úkol nebo komentář směrovat na určitého člověka, zadejte znaménko plus (+) a poté e-mailovou adresu. Přidat lze neomezený počet lidí. Každý uživatel obdrží e-mail s vaším komentářem a odkazem na soubor.
 5. (Volitelné) Chcete-li komentář přidělit určitému člověku, zaškrtněte políčko Přidělit uživateli.
 6. Klikněte na Okomentovat nebo Přiřadit.
 

Open the Comment box and enter text, with the option to assign a task to someone.

6.3 Zasílání e-mailů spolupracovníkům

Excel:
Poslat jako přílohu

Tabulky:
Poslat e-mail spolupracovníkům

Send as attachment so everyone gets a copy to review.

Excel 2013


Save and send options in 2010 version.

Excel 2010

Pokud chcete pokračovat v konverzaci, která je příliš dlouhá pro komentáře, můžete spolupracovníkům zaslat e-mail přímo z Tabulek.

 1. Klikněte na Soubora potéPoslat e-mail spolupracovníkům.
 2. (Volitelné) Pokud chcete z e-mailu spolupracovníka odebrat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle jeho jména.
 3. Napište předmět a zprávu.
 4. (Volitelné) Chcete-li poslat kopii e-mailu sami sobě, zaškrtněte políčko Odeslat kopii.
 5. Klikněte na Odeslat.
Select File, Email collaborators, then a Send message window appears, with collaborators listed on the right.

 

6.4 Přechod na starší verzi nebo pojmenování verze

Pokud jste vlastníkem tabulky nebo k ní máte přístup s oprávněním upravovat, můžete si zobrazit předchozí verze a obnovit je.

Tabulky: Zobrazení verzí nebo obnovení verze:

 1. Vyberte Soubora poté Historie verzía poté Zobrazit historii verzí.
 2. (Volitelné) Chcete-li v seznamu zobrazit pouze pojmenované verze, klikněte na Zobrazit pouze pojmenované verze.
 3. Kliknutím na časové razítko zobrazíte předchozí verzi souboru.

  Pod časovým razítkem uvidíte:
  • Jména lidí, kteří dokument upravili.
  • Vedle každého jména se zobrazuje barva, kterou jsou jejich úpravy provedeny.
 4. (Volitelné) Chcete-li verzi použít jako aktivní, klikněte na Obnovit tuto verzi.
Version history includes the date and time.


Pojmenování verze:

 1. Vyberte Soubora poté Historie verzía potéPojmenovat aktuální verzi.
 2. Zadejte název a klikněte na Uložit.

6.5 Vytváření filtrů a zobrazení filtrů

Excel:
Data filtrů

Tabulky:
Filtry a zobrazení filtrů

 

Advanced filter options in 2013 version.

Excel 2013
 

Advanced options under Filter in 2010 version.

Excel 2010

Pokud chcete data v tabulce filtrovat, vytvořte filtr. Pokud chcete filtry, které nemají vliv na zobrazení jiných uživatelů, vytvořte si zobrazení filtrů.

Vytvoření filtru:

 1. Vyberte rozsah buněk.
 2. Klikněte na Dataa potéVytvořit filtr.
 3. Přejděte do horní části rozsahu a klikněte na Filtrovat . Zobrazí se možnosti filtru.

Vytvoření zobrazení filtru:

 1. Klikněte na buňku s daty.
 2. Klikněte na Dataa potéZobrazení filtrůa potéVytvořit nové zobrazení filtru.
 3. V záhlaví sloupce klikněte na seznam a vyberte data, která chcete filtrovat. Nebo do vyhledávacího pole zadejte text pro data, která chcete filtrovat.
 4. Klikněte na OK.
 5. Do pole Název zadejte název zobrazení filtru.
 6. Kliknutím na Dataa potéZobrazení filtrů můžete svůj filtr kdykoli otevřít.

Další informace naleznete v článku o řazení a filtrování datvytvoření, pojmenování a uložení filtru.

From the menu, find "Create a filter view" by selecting "Filter views" under Data.

6.6 Ochrana obsahu

Excel:
Zamknout list nebo sešit

Tabulky:
Chráněné listy a rozsahy

Sheets protected (appear with lock) in 2013 version.

Excel 2013
 

Sheets protected (appear with lock) in 2010 version.

Excel 2010

Pokud máte v tabulce citlivý obsah, můžete lidem zamezit v jeho aktualizování.

 1. Otevřete tabulku a klikněte na Data > Chráněné listy a rozsahy.
 2. Klikněte na +Přidat list nebo rozsah.
 3. Kliknutím na Rozsah můžete chránit rozsah obsahu a kliknutím na List celý list.
 4. Klikněte na Nastavit oprávnění a zvolte, zda chcete zobrazovat upozornění nebo omezit, kdo může obsah upravovat.
 5. Klikněte na Hotovo.

Podrobnosti najdete v článku Ochrana obsahu v tabulce.

Find the option to set permissions by clicking Data, then Protected sheets and ranges.

6.7 Omezení sdílení, stahování, tisku nebo kopírování

Excel:
Zašifrovat pomocí hesla

Tabulky:
Omezení možností sdílení

 

Set permissions in 2013 version.

Excel 2013
 

Permissions options in 2010 version.

Excel 2010

Pokud máte v tabulce citlivý obsah, můžete lidem zabránit v jeho stahování, tisku nebo kopírování.

 1. V horní části tabulky klikněte na Sdílet.
 2. Dole klikněte na Rozšířené.
 3. Zaškrtněte políčko Uživatelé s oprávněním prohlížet či komentovat nemohou stahovat, tisknout ani kopírovat.
 4. Klikněte na Hotovo.
Sheet with various settings limited for different people.

6.8 Nastavení data vypršení platnosti pro sdílení

Tabulky: Nastavení vypršení platnosti pro sdílení

Pokud pracujete s lidmi mimo vaši organizaci, jako jsou klienti nebo agentury, může jim omezit přístup k určitým souborům, když jsou projekty dokončené.

Nastavení data vypršení platnosti:

 1. V horní části tabulky klikněte na Sdílet.
 2. Pokud soubor ještě není sdílen, sdílejte ho.
 3. Klikněte na Pokročilé.
 4. Umístěte kurzor na jméno požadovaného člověka a klikněte na Nastavit vypršení platnosti .
 5. Změňte datum vypršení platnosti přístupu.

  Poznámka: Vypršení platnosti nelze nastavit na aktuální den. Pokud přístup potřebujete omezit okamžitě, stačí zrušit sdílení souboru.

 6. Klikněte na Uložit změnya potéHotovo.

6.9 Zjištění, kdo si tabulku zobrazil

Tabulky: Zjištění, kdo si tabulku zobrazil

Pokud máte v Tabulkách přístup s oprávněním upravovat, můžete si zobrazit:

 • s kým je sdílena,
 • kdo si ji zobrazil,
 • graf čtenářů v průběhu času.

Chcete-li zobrazit panel aktivity, klikněte vpravo nahoře na možnost Panel aktivity .

Pokud nechcete, aby se vaše historie zobrazení zobrazovala na panelu aktivity, můžete změnit nastavení soukromí.

In the Sheets menu, select Data, Filter views, and Create filter.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
189635402809634469
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
35