Những thay đổi sắp tới đối với cách hoạt động của bộ nhớ trong Tài khoản Google

Kể từ ngày 11/11/2020, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách sản phẩm cho Google Photos, Gmail và Google Drive (bao gồm Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu, Jamboard và Sites) cho các tài khoản không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức.

Giới thiệu về bộ nhớ của Tài khoản Google

Mỗi Tài khoản Google đều có 15 GB hạn mức dung lượng lưu trữ miễn phí, dùng chung trên toàn Gmail, Google Drive và Google Photos. Bạn có thể tăng thêm hạn mức dung lượng lưu trữ của mình bằng cách mua một gói thành viên Google One (nếu có). Đôi khi, bạn có thể nhận được hạn mức bổ sung miễn phí thông qua một chương trình khuyến mại đặc biệt hoặc một giao dịch mua có liên quan. Để tìm hiểu thêm về hạn mức của bạn, hãy xem bài viết những mục nào được tính vào bộ nhớ của bạn.

Những yếu tố ảnh hưởng đến bộ nhớ của Tài khoản Google

Trước ngày 1 tháng 6 năm 2021

Các mục sau đây được tính vào hạn mức dung lượng lưu trữ của bạn

 • Ảnh và video được sao lưu lên Google Photos ở chất lượng gốc
 • Thư và tệp đính kèm trong Gmail, bao gồm cả thư mục Thư rác và Thùng rác
 • Hầu hết các tệp trong Google Drive, bao gồm cả tệp PDF, hình ảnh và video

Nếu bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ của mình

 • Bạn không thể tải tệp hoặc hình ảnh mới lên Google Drive nữa
 • Bạn không thể sao lưu ảnh và video ở Chất lượng gốc vào Google Photos 
 • Khả năng bạn gửi và nhận email trong Gmail có thể bị ảnh hưởng
 • Bạn vẫn có thể đăng nhập và truy cập vào Tài khoản Google của mình

Sau ngày 1 tháng 6 năm 2021

Các mục bổ sung sau sẽ được tính vào hạn mức dung lượng lưu trữ của bạn:

 • Ảnh và video đã được sao lưu vào Google Photos ở Chất lượng cao và Chất lượng sao lưu nhanh sau ngày 1/6/2021. Tìm hiểu thêm về sự thay đổi này.
 • Tệp được tạo hoặc chỉnh sửa trong các ứng dụng tạo nội dung cộng tác như Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard. 
  • Chỉ những tệp được tạo hoặc chỉnh sửa sau ngày 1/6/2021 mới được tính vào hạn mức của bạn. 
  • Các tệp đã tải lên hoặc chỉnh sửa lần gần đây nhất trước ngày 1/6/2021 sẽ không được tính vào hạn mức của bạn. 

Sau đây là cách hoạt động sử dụng của bạn ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn

Nếu bạn không sử dụng Gmail, Google Drive (bao gồm Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu hoặc Jamboard) hoặc Google Photos trong 2 năm thì nội dung của bạn trong (các) sản phẩm không hoạt động có thể bị xóa (sau khi bạn nhận được thông báo trước hợp lý).

Nếu bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ của mình

 • Bạn không thể tải tệp hoặc hình ảnh mới lên Google Drive. 
 • Bạn không thể sao lưu ảnh và video vào Google Photos. 
 • Khả năng bạn gửi và nhận email trong Gmail cũng có thể bị ảnh hưởng. 
 • Bạn không thể tạo tệp mới trong các ứng dụng tạo nội dung cộng tác như Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard. Nếu bạn không giảm mức sử dụng dung lượng lưu trữ của mình, bạn hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể chỉnh sửa hoặc sao chép những tệp bị ảnh hưởng của bạn.
 • Bạn vẫn có thể đăng nhập và truy cập vào Tài khoản Google của mình.

Khi bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ trong 2 năm, nội dung của bạn trong Gmail, Google Drive (bao gồm cả tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard) cùng với Google Photoscó thể bị xóa.

 

Việc sử dụng quá hạn mức có nghĩa là bạn đang sử dụng nhiều dung lượng lưu trữ hơn mức bạn có. Nếu bạn đã vượt quá hạn mức trong 2 năm trở lên và chưa giải phóng hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ để quay về dưới hạn mức, thì chúng tôi có thể xóa tất cả nội dung của bạn khỏi Gmail, Drive và Photos. Nhưng trước đó, chúng tôi sẽ:

 • Thông báo cho bạn qua email và thông báo trong các sản phẩm của Google. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ít nhất 3 tháng trước khi nội dung bị xóa. 
 • Tạo cơ hội để bạn không bị xóa nội dung (bằng cách trả tiền cho dung lượng lưu trữ bổ sung hoặc xóa bớt tệp)
 • Tạo cơ hội để bạn tải nội dung của mình xuống từ các dịch vụ của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống.

Cách quay về dưới hạn mức

Chúng tôi cấp quyền truy cập vào các công cụ quản lý bộ nhớ để giúp bạn xác định cách giải phóng bộ nhớ tại https://one.google.com/storage. Một cách khác để giải phóng bộ nhớ là tải tệp xuống thiết bị cá nhân của bạn rồi xóa những tệp đó khỏi bộ nhớ trên đám mây.

Nếu muốn có thêm dung lượng lưu trữ cho Gmail, Drive và Photos, bạn có thể nâng cấp lên gói bộ nhớ lớn hơn thông qua Google One.

Điều gì xảy ra khi bạn không hoạt động

Khi bạn không hoạt động trong Gmail, Google Drive (bao gồm cả tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu, Jamboard hoặc Sites) hoặc Google Photos trong 2 năm, tất cả nội dung của bạn có thể bị xóa khỏi  sản phẩm đó. Nhưng trước đó, chúng tôi sẽ:

 • Thông báo cho bạn qua email và thông báo trong các sản phẩm của Google. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ít nhất 3 tháng trước khi nội dung bị xóa. 
 • Tạo cơ hội để bạn không bị xóa nội dung (bằng cách hoạt động trong sản phẩm)
 • Tạo cơ hội để bạn tải nội dung của mình xuống từ các dịch vụ của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống.

Nếu là thành viên Google One và không có vấn đề về thanh toán hoặc hạn mức, thì bạn sẽ được coi là đang hoạt động.

Quan trọng: Ví dụ: nếu bạn không hoạt động trong 2 năm trên Photos nhưng vẫn hoạt động trong Drive và Gmail, thì chỉ nội dung trên Google Photos của bạn mới bị xóa. Nội dung trong Gmail và Google Drive (bao gồm cả tệp trên Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard) sẽ không bị xóa nếu bạn vẫn hoạt động trong các sản phẩm đó. 

Cách duy trì trạng thái hoạt động trong các sản phẩm này

Cách đơn giản nhất để duy trì dữ liệu của bạn luôn hoạt động là định kỳ truy cập vào Gmail, Google Photos và Google Drive (và/hoặc các ứng dụng tạo nội dung cộng tác như Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu, Jamboard và Sites) trên web hoặc thông qua một ứng dụng của Google. Bạn hãy nhớ đăng nhập và kết nối với Internet.

Xin lưu ý rằng bạn có thể đã thiết lập nhiều tài khoản trên thiết bị của mình. Hoạt động được xem xét theo tài khoản, không phải theo thiết bị. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng các dịch vụ cho tất cả tài khoản bạn muốn duy trì trạng thái hoạt động.

Ví dụ về hoạt động

Gmail

 • Hoạt động trực tuyến và sau khi đăng nhập trong ứng dụng Gmail dành cho Android, iOS hoặc web. Ví dụ: dùng ứng dụng để:
  • Xem hộp thư đến của bạn
  • Mở email 
  • Gửi email  
  • Lưu trữ, xóa, gắn nhãn, đánh dấu là đã đọc, gắn dấu sao hoặc bất kỳ hành động nào khác đối với email
  • Đồng bộ hóa hộp thư đến ở chế độ nền do ứng dụng Gmail dành cho Android và iOS thực hiện
 • Truy cập email qua API hoặc ứng dụng thư của bên thứ ba:
  • Tải email
  • Gửi email
  • Lưu trữ, xóa, gắn nhãn, đánh dấu là đã đọc, gắn dấu sao hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào khác trên email.
 • Bật tính năng chuyển tiếp email hoặc để tính năng này luôn chạy 

Google Drive (bao gồm các ứng dụng tạo nội dung cộng tác như Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu, Jamboard và Sites)

 • Mọi hoạt động sử dụng đã được xác thực. Các hoạt động này bao gồm:
  • Tải Drive trên Android, iOS hoặc web 
  • Sử dụng một tiện ích bổ sung hoặc một ứng dụng của bên thứ ba cùng với Drive
  • Đồng bộ hóa nội dung trên một thiết bị của người dùng với bất kỳ ứng dụng đồng bộ hóa nào như Tệp Drive trực tuyến hoặc ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa
  • Sử dụng Drive thông qua một ứng dụng khác (để đính kèm tệp trên Drive vào email, xem trước tệp trong Drive, v.v.)
  • Hoàn tất mọi hoạt động trên tệp được lưu trữ trong Drive như tạo, chỉnh sửa, xem, chia sẻ hoặc nhận xét
  • Sử dụng bất kỳ ứng dụng tạo nội dung cộng tác nào như Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu, Jamboard và Sites

Google Photos

 • Hoạt động trực tuyến và sau khi đăng nhập trong ứng dụng Photos dành cho Android hoặc web. Ví dụ: dùng ứng dụng để:
  • Xem thư viện đã sao lưu của bạn
  • Chia sẻ ảnh hoặc video
  • Tạo album hoặc sách ảnh
 • Sao lưu ảnh hoặc video

Câu hỏi thường gặp

Các chính sách này có áp dụng cho tài khoản G Suite/Workspace cũng như tài khoản người dùng cá nhân không?

Một số thay đổi về hạn mức sẽ áp dụng cho một số gói Google Workspace, G Suite cho Giáo dục và G Suite cho Tổ chức phi lợi nhuận. Vui lòng tham khảo bài viết Thông tin cập nhật về Google Workspace để hiểu những thay đổi này có thể tác động như thế nào đến những gói dịch vụ này. 

Sự thay đổi này có áp dụng cho Google Sites, Google Keep và các ứng dụng tạo nội dung khác không được liệt kê ở đây không? Còn nội dung trên Blogger và YouTube thì sao?

Không, sự thay đổi này không áp dụng cho Google Sites hoặc Google Keep. Sự thay đổi này cũng không áp dụng cho nội dung trên Blogger hoặc YouTube. 

Tôi đã vượt quá hạn mức của mình. Tôi có bao nhiêu thời gian cho đến khi nội dung của tôi bị xóa? 

Nếu tài khoản của bạn chịu ảnh hưởng của sự điều chỉnh chính sách này, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn (ít nhất 3 tháng) trước khi nội dung của bạn có thể bị xóa. Nội dung của bạn sẽ bị xóa khi bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ trong 2 năm. Để đảm bảo nội dung của bạn không bị xóa, hãy giảm mức sử dụng dung lượng lưu trữ hoặc nâng cấp lên gói bộ nhớ lớn hơn thông qua Google One.

Google có thông báo cho tôi trước khi dữ liệu của tôi bị xóa không? 

Nếu tài khoản của bạn chịu ảnh hưởng của sự điều chỉnh chính sách này, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ít nhất 3 tháng) trước khi nội dung của bạn có thể bị xóa. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua địa chỉ email của bạn và thông báo. Tìm hiểu thêm về cách quản lý địa chỉ email cho Tài khoản Google của bạn.

Tôi không biết liệu mình có thể duy trì trạng thái hoạt động 2 năm một lần không. Tôi nên làm gì?

Chúng tôi hiểu rằng một số sự kiện trong đời có thể làm bạn không sử dụng điện thoại hoặc máy tính trong một khoảng thời gian dài. Đó là lý do vì sao chúng tôi đặt khoảng thời gian 2 năm trước khi bạn được coi là không hoạt động. 

Nếu bạn muốn quản lý dữ liệu của mình theo cách khác trong trường hợp bạn không hoạt động, hãy cân nhắc sử dụng Trình quản lý tài khoản không hoạt động. Ngoài việc gửi cho bạn lời nhắc về tài khoản, công cụ này cho phép bạn quyết định những điều xảy ra với tài khoản của bạn khi bạn không thể sử dụng tài khoản đó nữa. Bạn cũng có thể thiết lập một địa chỉ liên hệ đáng tin cậy để tải dữ liệu xuống nếu bạn ngừng sử dụng tài khoản của mình, thậm chí trước khi tài khoản bị xóa. 

Ngoài ra, bạn có thể chủ động tải dữ liệu của mình xuống để sao lưu dữ liệu bất cứ lúc nào.

Làm cách nào để giữ lại nội dung của người thân nếu họ qua đời?

Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người qua đời mà không để lại hướng dẫn rõ ràng về cách quản lý tài khoản trực tuyến của họ. Google có thể làm việc với các thành viên ruột thịt trong gia đình và người đại diện (trong một số trường hợp nhất định) để cung cấp nội dung từ tài khoản của người dùng đã qua đời. Tìm hiểu thêm về quy trình của chúng tôi đối với việc yêu cầu dữ liệu của người dùng đã qua đời

Để cho chúng tôi biết trước điều cần làm đối với dữ liệu của bạn trong trường hợp qua đời hoặc không hoạt động trong thời gian dài, hãy tìm hiểu thêm về Trình quản lý tài khoản không hoạt động.  

 • Lưu ý: Các tùy chọn cài đặt của Trình quản lý tài khoản không hoạt động không làm vô hiệu hóa chính sách của chúng tôi về việc vượt quá hạn mức hoặc không hoạt động.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?