วิธีทำงานของพื้นที่เก็บข้อมูล Google

บัญชี Google แต่ละบัญชีมาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 15 GB ซึ่งใช้ร่วมกันทั้งใน Gmail, Google ไดรฟ์ และ Google Photos หากต้องการเพิ่มโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูล คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิก Google One แบบชำระเงิน (หากมีให้บริการ) คุณอาจได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มจากโปรโมชันพิเศษหรือการซื้อที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้า โปรดดูรายการที่นับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูล

สิ่งที่ส่งผลต่อพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google

รายการที่นับรวมในโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณ

 • รูปภาพและวิดีโอคุณภาพต้นฉบับที่สํารองไปที่ Google Photos
 • รูปภาพและวิดีโอคุณภาพสูง (ตอนนี้เรียกว่าแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล) และคุณภาพด่วนที่สํารองข้อมูลไว้ใน Google Photos หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ส่วนรูปภาพหรือวิดีโอที่สํารองข้อมูลในคุณภาพสูงหรือคุณภาพด่วนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ระบบจะไม่นำไปนับรวมกับพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้
 • ข้อความและไฟล์แนบใน Gmail ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์จดหมายขยะและถังขยะด้วย
 • ไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ซึ่งรวมถึงไฟล์ PDF, รูปภาพ และวิดีโอ
 • การบันทึกการโทรใน Meet
 • ไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขในแอปสร้างเนื้อหาแบบทํางานร่วมกัน เช่น Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, วาดเขียน, ฟอร์ม, โปรแกรมอัดเสียง และ Jamboard 
  • ไฟล์ที่สร้างหรือแก้ไขหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2021 จะนับรวมในโควต้า 
  • ไฟล์ที่อัปโหลดหรือแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 จะไม่นับรวมในโควต้า 

การใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้าหมายความว่า คุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าที่มีอยู่ หากคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้าจะมีผลดังนี้

 • คุณจะอัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพใหม่ไปที่ Google ไดรฟ์ไม่ได้
 • คุณจะสำรองรูปภาพและวิดีโอไปที่ Google Photos ไม่ได้
 • อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งและรับอีเมลใน Gmail
 • คุณจะสร้างไฟล์ใหม่ในแอปสร้างเนื้อหาแบบทำงานร่วมกันอย่าง Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, วาดเขียน, ฟอร์ม และ Jamboard ไม่ได้ และจะไม่มีใครแก้ไขหรือคัดลอกไฟล์ที่ได้รับผลกระทบได้จนกว่าคุณจะลดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูล
 • คุณจะสํารองข้อมูลไฟล์โปรแกรมอัดเสียงใหม่ไม่ได้
 • หมายเหตุ: คุณยังคงลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึงบัญชี Google ได้

หากคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้ามาเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป: หากไม่เพิ่มพื้นที่ว่างหรือซื้อพื้นที่เพิ่มเพื่อให้ปริมาณข้อมูลไม่เกินโควต้า ระบบอาจนำเนื้อหาทั้งหมดของคุณออกจาก Gmail, Google Photos และ Google ไดรฟ์ (รวมถึงไฟล์ Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, วาดเขียน, ฟอร์ม และ Jamboard)

เราจะดําเนินการดังนี้ก่อนนําเนื้อหาออก

 • แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าทางอีเมลและการแจ้งเตือนในผลิตภัณฑ์ Google เราจะติดต่อคุณอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่เนื้อหาจะเข้าเกณฑ์ถูกลบ 
 • ให้โอกาสคุณหลีกเลี่ยงการลบ (ด้วยการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือนำไฟล์ออก)
 • ให้โอกาสคุณดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดข้อมูลใน Google

วิธีทำให้ปริมาณข้อมูลไม่เกินโควต้า

เรามีเครื่องมือจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลที่จะช่วยคุณหาวิธีเพิ่มพื้นที่ว่าง ทางเลือกอีกอย่างในการเพิ่มพื้นที่ว่างคือการดาวน์โหลดไฟล์ไปที่อุปกรณ์ส่วนตัวของคุณ แล้วลบไฟล์เหล่านั้นออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์

คำถามที่พบบ่อย

นโยบายเหล่านี้มีผลกับบัญชี G Suite/Workspace ตลอดจนบัญชีผู้ใช้ทั่วไปไหม
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับโควต้าจะมีผลกับแพ็กเกจ Google Workspace, G Suite for Education และ G Suite for Nonprofits บางแพ็กเกจ โปรดดูโพสต์การอัปเดต Google Workspace เพื่อทําความเข้าใจผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีต่อแพ็กเกจ 
การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับ Google Sites, Google Keep และแอปสร้างเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการนี้ไหม แล้วเนื้อหาใน Blogger และ YouTube ล่ะ
ไม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกับ Google Sites หรือ Google Keep และไม่มีผลกับเนื้อหาของ Blogger หรือ YouTube ด้วย 
ฉันใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้า ฉันมีเวลานานเท่าใดก่อนที่เนื้อหาจะถูกลบ 
หากบัญชีของคุณได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลามากพอ (อย่างน้อย 3 เดือน) ก่อนที่จะลบเนื้อหา ทั้งนี้เนื้อหาจะเข้าเกณฑ์ถูกลบเมื่อคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้ามาเป็นเวลา 2 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาถูกลบ คุณจะต้องลดปริมาณข้อมูลที่เก็บอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลหรือ อัปเกรดไปใช้แพ็กเกจพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นด้วย Google One
คุณจะแจ้งเตือนฉันก่อนที่ข้อมูลของฉันจะถูกลบไหม 
หากบัญชีของคุณได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลามากพอ (อย่างน้อย 3 เดือน) ก่อนที่จะลบเนื้อหา เราจะพยายามติดต่อคุณผ่านทางอีเมลและการแจ้งเตือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอีเมลสำหรับบัญชี Google
ฉันไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาใช้งานทุกๆ 2 ปีได้ไหม ฉันควรทำอย่างไร

เราเข้าใจดีว่าบางครั้งอาจมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้เราจึงกำหนดระยะเวลา 2 ปีก่อนที่จะถือว่าคุณไม่ได้ใช้งานแล้ว 

อีกวิธีที่จะจัดการข้อมูลในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานคือคุณอาจลองใช้เครื่องมือจัดการบัญชีที่ไม่ใช้งาน เครื่องมือนี้จะส่งการช่วยเตือนเกี่ยวกับบัญชีให้คุณ รวมถึงให้คุณจัดการได้ด้วยว่าจะทำอย่างไรกับบัญชีเมื่อไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป นอกจากนี้คุณยังตั้งค่ารายชื่อติดต่อที่เชื่อถือได้ให้ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณเมื่อเลิกใช้บัญชี แม้ก่อนที่บัญชีจะเข้าเกณฑ์ถูกลบได้อีกด้วย 

และคุณยังดาวน์โหลดข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลได้ทุกเมื่อ

ฉันจะเก็บรักษาเนื้อหาของคนใกล้ชิดหลังจากที่เขาเสียชีวิตได้อย่างไร

เราทราบดีว่ามีผู้คนมากมายที่จากไปโดยไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีจัดการบัญชีออนไลน์ของตน Google จะทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดและตัวแทน (ในบางกรณี) เพื่อมอบเนื้อหาจากบัญชีของบุคคลผู้เสียชีวิตให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอข้อมูลของผู้ใช้ที่เสียชีวิต 

หากต้องการแจ้งเราล่วงหน้าว่าคุณต้องการให้ทำอย่างไรกับข้อมูลของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิตหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการบัญชีที่ไม่ใช้งาน  

 • หมายเหตุ: การตั้งค่าเครื่องมือจัดการบัญชีที่ไม่ใช้งานจะไม่ลบล้างนโยบายการไม่ใช้งานบัญชีและการเกินโควต้าของเรา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false
false