กรองแผนภูมิและตารางด้วยตัวควบคุมตัวกรอง

หากสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง คุณจะเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองเพื่อกรองตาราง แผนภูมิ หรือตาราง Pivot ได้

เพิ่มตัวควบคุมตัวกรอง

 1. เปิดสเปรดชีตที่ sheets.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแผนภูมิหรือตาราง Pivot ที่ต้องการกรอง
 3. คลิกข้อมูล แล้ว ตัวควบคุมตัวกรองที่ด้านบน
 4. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการกรองทางด้านขวา
 5. คลิกตัวควบคุมตัวกรองและเลือกกฎตัวกรองดังนี้
  • กรองตามเงื่อนไข: เลือกจากรายการเงื่อนไขหรือสร้างเอง
  • กรองตามค่า: ยกเลิกการเลือกจุดข้อมูลที่ต้องการซ่อน 

หมายเหตุ:

 • คุณจะใช้ตัวควบคุมตัวกรองได้ 1 รายการต่อคอลัมน์ หากต้องการกรองตามคอลัมน์มากกว่า 1 คอลัมน์ ให้เพิ่มตัวควบคุมตัวกรองหลายรายการ
 • ระบบจะใช้ตัวควบคุมตัวกรองกับแผนภูมิและตาราง Pivot ทั้งหมดในแผ่นงานที่ใช้ชุดข้อมูลเดียวกันนี้
 • หากคุณเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองหลายรายการที่ใช้ข้อมูลต้นฉบับเดียวกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมตัวกรองทุกรายการมีช่วงเหมือนกัน
 • การเลือกตัวกรองของตัวควบคุมตัวกรองจะเป็นแบบส่วนตัวและไม่ได้บันทึกไว้ เว้นแต่คุณจะตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ตัวกรอง มุมมองตัวกรอง และตัวควบคุมตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ระดับการเข้าถึง: แสดงต่อทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีต ตัวกรองจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการนำออกหรือเปลี่ยนแปลง
 • ใช้ซ้ำ: จัดเก็บเป็นเทมเพลตเพื่อใช้ซ้ำไม่ได้ 
 • สิทธิ์: ทุกคนที่มีสิทธิ์ดูสเปรดชีตจะเห็นตัวกรองที่ใช้ แต่ต้องมีสิทธิ์แก้ไขจึงจะใช้หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรองได้

มุมมองตัวกรอง

 • ระดับการเข้าถึง: หากคุณใช้มุมมองตัวกรอง คุณจะมองเห็นได้คนเดียว
 • ใช้ซ้ำ: คุณจะบันทึกมุมมองตัวกรองได้หลายรายการ ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีตจะดูและใช้มุมมองตัวกรองที่บันทึกไว้ได้
 • สิทธิ์: คุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขจึงจะบันทึกมุมมองตัวกรองได้ แต่หากมีสิทธิ์ดู คุณจะสร้างมุมมองตัวกรองชั่วคราวได้

ตัวควบคุมตัวกรอง

 • ระดับการเข้าถึง: ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีตจะดูและปรับตัวกรองของตัวควบคุมตัวกรองได้ เมื่อคุณใช้ตัวกรองในตัวควบคุมตัวกรอง คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้คนเดียว เว้นแต่จะกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น 
 • ใช้ซ้ำ: คุณจะบันทึกตัวกรองที่ใช้กับตัวควบคุมตัวกรองเพื่อนำมาใช้ซ้ำไม่ได้ เว้นแต่จะกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อตั้งค่าการเลือกตัวกรองเป็นค่าเริ่มต้น ระบบจะใช้ตัวกรองเหล่านั้นกับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีต 
 • สิทธิ์: ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีตจะเห็นตัวควบคุมตัวกรอง แต่คุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขจึงจะเพิ่มหรือนำตัวควบคุมตัวกรองใหม่ออกได้

แก้ไขตัวควบคุมตัวกรอง

 1. เปิดสเปรดชีตที่ sheets.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. หากต้องการเปลี่ยนช่วงข้อมูล คอลัมน์ หรือชื่อของตัวควบคุมตัวกรอง ให้คลิกตัวควบคุมตัวกรองที่ต้องการเปลี่ยน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขตัวควบคุมตัวกรองทางด้านขวา

หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกตัวกรอง ให้คลิกตัวกรอง ตัวกรอง

บันทึกการเลือกตัวกรองของตัวควบคุมตัวกรอง

หากต้องการเก็บตัวกรองที่ใช้กับตัวควบคุมตัวกรองไว้หลังจากที่ปิดสเปรดชีตแล้ว ให้ตั้งค่าตัวกรองเหล่านั้นเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณแชร์สเปรดชีตกับผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นจะเห็นตัวกรองเริ่มต้น

 1. เปิดสเปรดชีตที่ sheets.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ตั้งตัวกรองปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น ทางด้านขวาของตัวควบคุมตัวกรองที่ต้องการกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร