Filtrera diagram och tabeller med utsnitt

Om du skapar en anpassad instrumentpanel kan du lägga till ett utsnitt för att filtrera tabeller, diagram eller pivottabeller.

Lägga till ett utsnitt

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på diagrammet eller pivottabellen du vill filtrera.
 3. Klicka på  Data följt av Utsnitt högst upp.
 4. Till höger väljer du en kolumn du vill filtrera efter.
 5. Klicka på utsnittet och välj regler för filtret:
  • Filtrera efter villkor: Välj från en lista över villkor eller skapa egna.
  • Filtrera efter värden: Avmarkera alla datapunkter som du vill dölja. 

Kommentarer

 • Du kan använda ett utsnitt per kolumn. Lägg till flera utsnitt om du vill filtrera fler än en kolumn.
 • Utsnitt tillämpas på alla diagram och pivottabeller i ett kalkylark som använder samma dataset.
 • Om du lägger till flera utsnitt som använder samma datakälla ska du se till att alla utsnitt har samma intervall.
 • Filtervalen för ett utsnitt är privata och sparas inte såvida du inte anger dem som standard.

Filter, filtervyer och utsnitt

Filter:

 • Synlighet: Synliga för alla som har åtkomst till kalkylarket. Filtren finns kvar tills de tas bort eller ändras.
 • Återanvändning: Kan inte lagras som mallar och återanvändas. 
 • Behörigheter: Alla som kan se kalkylarket kan se vilka filter som tillämpas, men det går inte att tillämpa eller ändra filter utan redigeringsåtkomst.

Filtervyer:

 • Synlighet: Bara du kan se filtervyer du använder.
 • Återanvändning: Det går att spara flera filtervyer. Alla som har tillgång till kalkylarket kan se och tillämpa sparade filtervyer.
 • Behörigheter: Endast användare med redigeringsåtkomst kan spara filtervyer, men användare med läsbehörighet kan skapa tillfälliga filtervyer.

Utsnitt:

 • Synlighet: Alla som har åtkomst till kalkylarket kan se och justera filter på ett utsnitt. När du tillämpar ett filter för ett utsnitt kan bara du se ändringarna om du inte anger dem som standard. 
 • Återanvändning: Det går inte att spara och återanvända filter som har tillämpats för ett utsnitt om du inte anger dem som standard. När du anger filterval som standard tillämpas dem för alla som har åtkomst till kalkylarket. 
 • Behörigheter: Alla med åtkomst till kalkylarket kan se utsnitt, men endast användare med redigeringsåtkomst kan lägga till eller ta bort ett utsnitt.

Redigera utsnitt

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Ändra dataintervallet, kolumnen eller namnet på ett utsnitt genom att klicka på utsnittet du vill ändra.
 3. Klicka på Mer Fler till höger följt av Redigera utsnitt.

Klicka på Filter Filtrera om du vill ändra filteralternativen.

Spara filterval för utsnitt

Om du vill behålla filtren du har tillämpat för utsnittet efter att du stängt kalkylarket måste du ställa in dem som standard. Andra som delar kalkylarket med dig kan också se standardfiltren.

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Mer Fler till höger om det utsnitt du vill använda som standard följt av Ange aktuella filter som standard.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?