Co je nového v Tabulkách Google

Tady najdete přehled novinek v Tabulkách Google:

Srpen 2019

Přidání motivu do tabulky

Tabulku si můžete navrhnout vybráním některého z motivů nebo vytvořením vlastního motivu. Přečtěte si další informace o motivech v Tabulkách Google.

Přidání průřezu k filtrování dat 

Do tabulky můžete přidat průřezy k filtrování tabulek, grafů nebo kontingenčních tabulek podle zvolených kategorií. Přečtěte si další informace o průřezu.
Vyvolání klíčových metrik pomocí grafů rychlého přehledu
Můžete přitáhnout pozornost ke klíčovým metrikám nebo statistikám pomocí grafu rychlého přehledu. Přečtěte si další informace o grafu rychlého přehledu.

Červenec 2019

Přidání barvy ohraničení v grafech

Můžete si vybrat vlastní barvu ohraničení kolem grafu. Přečtěte si, jak si přizpůsobit grafy.

Červen 2019

Zjištění, kdo změnil konkrétní buňku v tabulce

Můžete zjistit, kdo změnil data v jakékoli buňce. Zjistíte, kdy byla data změněna a jaká byla předchozí hodnota. Přečtěte si další informace o historii úprav v Tabulkách.

Květen 2019

Oříznutí prázdných znaků a odstranění duplicit v tabulce

Z tabulky můžete rychle odstranit duplicitní řádky nebo přebytečné prázdné znaky. Přečtěte si další informace o těchto funkcích v Tabulkách Google.

Duben 2019

Úpravy souborů Office pomocí Dokumentů, Tabulek a Prezentací Google 

Pomocí Dokumentů, Tabulek a Prezentací Google teď můžete přímo upravovat soubory Office a spolupracovat na nich. Přečtěte si, jak používat úpravy souborů Office. 

Rychlé formátování grafů, kontingenčních tabulek, obrázků a dalších objektů

Nyní můžete do Tabulek kopírovat a vkládat obrázky, vybírat více objektů a s využitím vodítek je zarovnat, změnit jejich velikost a umístit je do požadované pozice. Můžete si také vybrat, kam umístit kontingenční tabulky, a přidat grafy, které se automaticky aktualizují. Přečtěte si další informace o nových funkcích objektů v Tabulkách.

Březen 2019

Přidání obrázků do buněk

Vkládání obrázků do buněk je teď v Tabulkách Google snadnější. Kromě funkce IMAGE můžete použít novou možnost, kterou najdete v nabídce Vložit. Přečtěte si, jak přidat obrázek do buňky.

Leden 2019

Analýza velkých souborů dat pomocí BigQuery a Tabulek Google

Nyní můžete data snadno analyzovat a sdílet pomocí datového konektoru BigQuery pro Tabulky Google. Můžete tak mít jeden zdroj pravdivých dat, zefektivnit přehledy a spolupracovat ve známém rozhraní tabulky. Přečtěte si, jak pomocí Tabulek Google analyzovat data z BigQuery.

Použití jedinečných barev na prvky grafu

Prvku grafu (jako je pruh v pruhovém grafu nebo bod či čára ve spojnicovém grafu) můžete dát jedinečnou barvu, místo aby všechny podobné prvky měly barvu stejnou. Můžete zdůraznit konkrétní část grafu, abyste na ni přitáhli pozornost. Přečtěte si, jak upravit jednotlivé body a pruhy v grafu.

Prosinec 2018

Správa větších tabulek

V Tabulkách Google teď můžete přijímat a zpracovávat mnohem větší soubory dat. Můžete vytvářet a spravovat tabulky s až 5 miliony buněk.

Stahování grafů z Tabulek Google ve formě vektorové grafiky

Nyní můžete grafy z Tabulek Google exportovat ve formátech .svg a .pdf. Tyto vektorové soubory umožňují změnu velikosti a přibližování beze ztráty kvality. Přečtěte si, jak stáhnout grafy.

Září 2018

Připojení k Salesforce z Tabulek Google

Data a přehledy ze služby Salesforce můžete importovat do Tabulek a aktualizace, které v Tabulkách provedete, přenášet zpět do Salesforce. Pomocí tohoto konektoru můžete optimalizovat pracovní postupy a snížit množství duplicitní práce mezi oběma produkty. Přečtěte si, jak pomocí Tabulek Google importovat, upravovat a synchronizovat data ze Salesforce.

Červenec 2018

 Integrace SAP pomocí Tabulek Google

Nyní můžete prozkoumávat data přímo ze SAP GUI a SAP ECC 6.0 v Tabulkách. Pomocí nástrojů jako grafy, kontingenční tabulky a funkce Prozkoumat můžete ve svých datech ERP nacházet nové informace.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?