Lägga till en bild i ett kalkylark

Du kan lägga till bilder under 50 MB i .png-, .jpg- eller .gif-format. Följ riktlinjerna för bildanvändning.

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark på datorn.
 2. Klicka på cellen där du vill lägga till bilden.
 3. Klicka på Infoga följt av Bild
 4. Välj att placera din bild i cellen eller över cellerna. Celler med en bild kan inte även innehålla text.
 5. Välj en bild eller ta en ögonblicksbild.
 6. Klicka på Öppna eller Välj.

Lägga till en bild från datorn eller webben

Du kan kopiera en bild från datorn eller webben och klistra in den direkt i dokumentet, presentationen eller kalkylarket. Det kan ta en stund för bilden att visas.

Använda en funktion för att lägga till en bild

Använd IMAGE-funktionen. Storleken på din bild ändras automatiskt för att passa i cellen. Så här väljer du anpassning för bilden:
 • Passa in genom att välja storlek: =IMAGE(“URL”), =IMAGE(“URL”, 1)
 • Passa in genom att dra: =IMAGE(“URL”, 2)
 • Originalstorlek: =IMAGE(“URL”, 3)
 • Anpassad storlek: =IMAGE(“URL”, 4, [höjd i pixlar], [bredd i pixlar])

Byta ut en bild som ligger över cellerna

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark på datorn.
 2. Klicka på den bild du vill ersätta.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Byt bild i det övre högra hörnet av bilden.
 4. Välj en bild.
 5. Klicka på Ersätt eller Välj.

Lägga till en alternativ titel eller beskrivning i en bild

Om bilden finns i en cell:
 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark på datorn.
 2. Högerklicka på bilden.
 3. Klicka på Alternativtext.

Om bilden ligger över cellerna:

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark på datorn.
 2. Klicka på bilden följt av Mer Merföljt av Alternativtext.

Flytta eller ändra storlek på en bild

Flytta en bild

 • Flytta en bild från en cell till en annan: Använd klipp ut och klistra in.
 • Flytta en bild som ligger över cellerna: Klicka och dra den.
 • Flytta en bild i en cell till att ligga över cellerna: Högerklicka på bilden och klicka på Placera bild över celler.
 • Flytta en bild som ligger över cellerna till en cell:

  1. ​​Klicka på cellen där du vill placera bilden.

  2. Klicka på bilden följt av Mer Merföljt av Placera bilden i den valda cellen.

Tips! Om du vill flytta flera objekt samtidigt håller du ned ctrl eller kommandotangenten och klickar på objekten du vill flytta.

Ändra storlek på en bild
 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark på datorn.
 2. Klicka på den bild du vill ändra.
 3. Dra de blå markörerna och ändra storlek på bilden.

Tips! Om du vill ändra storlek på flera objekt samtidigt håller du ned ctrl eller kommandotangenten och klickar på objekten du vill ändra.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?