RANDARRAY işlevi

RANDARRAY işlevi, 0 ile 1 arasında bir rastgele sayılar dizisi oluşturur. Dizinin boyutu, sağlanan satır ve sütun bağımsız değişkenlerine göre belirlenir.

RANDARRAY işlevinin bölümleri

RANDARRAY(satır_sayısı; sütun_sayısı)

Bölüm Açıklama
satır_sayısı Döndürülecek satır sayısı [isteğe bağlı]. Sütun sayısı belirtilirse belirtilmelidir.
sütun_sayısı Döndürülecek sütun sayısı [isteğe bağlı].

Örnek formüller

Örnek 1 RANDARRAY()

Örnek 2 RANDARRAY(4; 2)

Notlar

  • Satır ve sütun sayıları atlanırsa RANDARRAY işlevi 1x1 boyutunda bir tablo döndürür.
  • S_SAYI_ÜRET işlevinde olduğu gibi, enter tuşuna basılması RANDARRAY işlevinin sonuçlarının güncellemesine neden olur.

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =RANDARRAY() 0,292929292
3    
4    

 

  A B C
1 Formül Sonuç  
2 =RANDARRAY(4;2) 0,35464566 0,124214214
3   0,45674863412 0,4561312
4   0,4565146 0,12645601
5   0,7878945 0,13459698

İlgili işlevler

  • S_SAYI_ÜRET 0 (dahil) ile 1 (hariç) arasında rastgele bir sayıyı döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?