ฟังก์ชัน RANDARRAY

ฟังก์ชัน RANDARRAY สร้างอาร์เรย์ของตัวเลขสุ่มระหว่าง 0 ถึง 1 อาร์กิวเมนต์แถวและคอลัมน์จะเป็นตัวกำหนดขนาดของอาร์เรย์

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน RANDARRAY

RANDARRAY(แถว, คอลัมน์)

ส่วน คำอธิบาย
แถว จำนวนแถวที่จะแสดงผล [ไม่บังคับ] ต้องระบุหากมีการระบุคอลัมน์
คอลัมน์ จำนวนคอลัมน์ที่จะแสดงผล [ไม่บังคับ]

สูตรตัวอย่าง

Example 1 RANDARRAY()

Example 2 RANDARRAY(4, 2)

หมายเหตุ

  • หากไม่ระบุแถวและคอลัมน์ RANDARRAY จะแสดงผลตารางกริดขนาด 1 x 1
  • การกดปุ่ม Enter จะอัปเดตผลลัพธ์ของ RANDARRAY เช่นเดียวกับฟังก์ชัน RAND

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =RANDARRAY() 0.292929292
3    
4    

 

  A B C
1 สูตร ผลลัพธ์  
2 =RANDARRAY(4,2) 0.35464566 0.124214214
3   0.45674863412 0.4561312
4   0.4565146 0.12645601
5   0.7878945 0.13459698

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • RAND แสดงผลจำนวนสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 (รวม 0 แต่ไม่รวม 1)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร