Funksjonen RANDARRAY

RANDARRAY-funksjonen genererer en matrise av tilfeldige tall mellom 0 og 1. Størrelsen på matrisen avgjøres av de angitte rader- og kolonner-argumentene.

Delene i funksjonen RANDARRAY

RANDARRAY(rader;kolonner)

Del Beskrivelse
rader Antallet rader som skal returneres [valgfritt]. Må angis hvis kolonner er angitt.
kolonner Antallet kolonner som skal returneres [valgfritt].

Eksempelformler

Eksempel 1 RANDARRAY()

Eksempel 2 RANDARRAY(4;2)

Notater

  • Hvis rader og kolonner er utelatt, returnerer RANDARRAY et rutenett på 1 x 1.
  • I likhet med TILFELDIG-funksjonen blir resultatene for RANDARRAY oppdatert når du trykker på Enter-tasten.

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =RANDARRAY() 0,292929292
3    
4    

 

  A B C
1 Formel Resultat  
2 =RANDARRAY(4;2) 0,35464566 0,124214214
3   0,45674863412 0,4561312
4   0,4565146 0,12645601
5   0,7878945 0,13459698

Beslektede funksjoner

  • TILFELDIGReturnerer et tilfeldig tall mellom 0 (inkludert 0) og 1 (ikke inkludert 1).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
35
false