Funkcja ENCODEURL

Koduje tekst w sposób obsługiwany w ciągach zapytań adresów URL.

Elementy funkcji ENCODEURL

ENCODEURL(tekst)

Element Opis
tekst Tekst do zakodowania jako URL.

Przykładowe formuły

ENCODEURL(“Witaj świecie!”)

ENCODEURL(A10)

Uwagi

Ta funkcja jest przydatna podczas przetwarzania argumentów URL na potrzeby funkcji, które wysyłają żądania internetowe, na przykład IMPORTHTML.

Przykłady

Możesz zakodować tekst „Witaj świecie!” w formacie, który jest obsługiwany w adresach URL.

  A B
1 Formuła Wynik
2 =ENCODEURL(“Witaj świecie!”) Witaj%20%C5%9Bwiecie%21

 

Przy użyciu funkcji ENCODEURL możesz tworzyć hiperlinki. 

  A B
1 Formuła Wynik
2 =HIPERŁĄCZE("http://google.com?q=" & ENCODEURL("witaj świecie")) http://google.com?q=witaj%20%C5%9Bwiecie

Powiązane funkcje

  • IMPORTHTML:  Importuje dane z tabeli lub listy w obrębie strony html.
  • OCZYŚĆ (CLEAN):  Zwraca tekst z usuniętymi znakami ASCII bez możliwości drukowania.
  • ZASTĄP (REPLACE):  Zamienia część ciągu tekstowego na inny ciąg tekstowy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?