Aktivera aviseringar i ett kalkylark

Ställ in aktiveringar som visar när andra har ändrat kalkylark och se vad de har ändrat. 

Den här funktionen är inte tillgänglig i Google Dokument eller Presentationer.

Ställa in meddelanden

Du kan bara ställa in meddelanden åt dig själv. Du får inte meddelanden när du gör ändringar i kalkylarket, men du får meddelanden när andra gör ändringar.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Verktyg följt av Meddelanderegler högst upp.
 3. I fönstret som visas väljer du när du vill få meddelanden. Meddela dig när:
  • Ändringar görs: Ställ in meddelanden när någon ändrar ett kalkylark.
  • En användare skickar ett formulär: Ställ in aviseringar när någon fyller i ett formulär.
 4. I fönstret som visas väljer du hur ofta du vill få meddelanden. Meddela dig med:
  • E-post – daglig sammanfattning: Skicka en daglig sammanfattning av alla ändringar.
  • E-post – direkt: Skicka ett e-postmeddelande för varje ändring.
 5. Klicka på Spara.

Se vem som gör ändringar

Du kan se vem som gör ändringar i kalkylarket beroende på vilken åtkomstnivå du har till ett kalkylark.

 • Om du är redigeringsbehörig: Du kan se användarnamnen på personer som gör ändringar.
 • Om du är läsbehörig: Du kan ställa in aviseringar men kan inte se användarnamn.

Om du vill ställa in fler specifika aviseringsregler, till exempel när någon ändrar ett visst cellintervall, använder du Apps Script.

Relaterade artiklar

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?