SECH-funksjon

SECH-funksjonen returnerer hyperbolsk secans til et komplekst tall.

Delene i en SECH-formel

SECH(verdi)

Del Beskrivelse
verdi En reell verdi som det skal beregnes hyperbolsk secans for.

Eksempelformler

SECH(A1)

SECH(1)

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =SECH(1) 0,6480542737
3 =SECH(-1) 0,6480542737
4 =SECH(4) 0,03661899347

Beslektede funksjoner

 • SEC: SEC-funksjonen returnerer secans for en vinkel målt i radianer.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • ACOT: ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.
 • ATANH: ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ATAN: ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ATAN2: ATAN2-funksjonen returnerer vinkelen mellom x-aksen og et linjesegment fra origo (0;0) til det angitte koordinatparet («x»,«y»), i radianer.
 • ASINH: ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ASIN: ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • SIN: SIN-funksjonen returnerer sinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • COS: COS-funksjonen returnerer kosinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • ACOSH: ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ACOS: ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • DEGREES: DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANS: RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny