SECH-funksjon

SECH-funksjonen returnerer hyperbolsk secans til et komplekst tall.

Delene i en SECH-formel

SECH(verdi)

Del Beskrivelse
verdi En reell verdi som det skal beregnes hyperbolsk secans for.

Eksempelformler

SECH(A1)

SECH(1)

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =SECH(1) 0,6480542737
3 =SECH(-1) 0,6480542737
4 =SECH(4) 0,03661899347

Beslektede funksjoner

 • SEC: SEC-funksjonen returnerer secans for en vinkel målt i radianer.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • ACOT: ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.
 • ATANH: ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ATAN: ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ATAN2: ATAN2-funksjonen returnerer vinkelen mellom x-aksen og et linjesegment fra origo (0;0) til det angitte koordinatparet («x»,«y»), i radianer.
 • ASINH: ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ASIN: ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • SIN: SIN-funksjonen returnerer sinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • COS: COS-funksjonen returnerer kosinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • ACOSH: ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ACOS: ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • DEGREES: DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANS: RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?