ฟังก์ชัน GAMMA.INV

The GAMMA.INV function returns the value of the inverse gamma cumulative distribution function for the specified probability, alpha, and beta parameters.

ส่วนต่างๆ ของสูตร GAMMA.INV

GAMMA.INV(probability, alpha, beta)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
probability อินพุตของฟังก์ชันการแจกแจงแกมมาแบบผกผัน
  • ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
alpha รูปร่างของการแจกแจงแกมมา
  • ต้องเป็นค่าบวก
  • ระบบจะไม่สนใจเครื่องหมายของจำนวนที่มีนัยสำคัญ
beta ขนาดของการแจกแจงแกมมา
  • ต้องเป็นค่าบวก

สูตรตัวอย่าง

GAMMA.INV(0.65, 4, 2)

GAMMA.INV(C3, 3, 2)

หมายเหตุ

  • คุณจะใช้ GAMMAINV หรือ GAMMA.INV เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =GAMMA.INV(0.3, 5, 1) 3.633609083

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • GAMMA.DIST: คำนวณการแจกแจงแกมมา หรือการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลพารามิเตอร์ 2 ค่า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร