SEC-funksjon

SEC-funksjonen returnerer secans for en vinkel målt i radianer.

Delene i en SEC-formel

SEC(vinkel)

Del Beskrivelse
vinkel Vinkelen det skal beregnes secans for, målt i radianer.

Eksempelformler

SEC(3.14)

SEC(A1)

=SEC(1)

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =SEC(1) 1,850815718
3 =SEC(-1) 1,850815718
4 =SEC(4) -1,529885656
5 =SEC(0) 1

Beslektede funksjoner

 • SECH: SECH-funksjonen returnerer hyperbolsk secans til et komplekst tall.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • ACOT: ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.
 • ATANH: ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ATAN: ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ATAN2: ATAN2-funksjonen returnerer vinkelen mellom x-aksen og et linjesegment fra origo (0;0) til det angitte koordinatparet («x»,«y»), i radianer.
 • ASINH: ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ASIN: ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • SIN: SIN-funksjonen returnerer sinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • COS: COS-funksjonen returnerer kosinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • ACOSH: ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ACOS: ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • DEGREES: DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANS: RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
35