SEC-funksjon

SEC-funksjonen returnerer secans for en vinkel målt i radianer.

Delene i en SEC-formel

SEC(vinkel)

Del Beskrivelse
vinkel Vinkelen det skal beregnes secans for, målt i radianer.

Eksempelformler

SEC(3.14)

SEC(A1)

=SEC(1)

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =SEC(1) 1,850815718
3 =SEC(-1) 1,850815718
4 =SEC(4) -1,529885656
5 =SEC(0) 1

Beslektede funksjoner

 • SECH: SECH-funksjonen returnerer hyperbolsk secans til et komplekst tall.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • ACOT: ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.
 • ATANH: ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ATAN: ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ATAN2: ATAN2-funksjonen returnerer vinkelen mellom x-aksen og et linjesegment fra origo (0;0) til det angitte koordinatparet («x»,«y»), i radianer.
 • ASINH: ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ASIN: ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • SIN: SIN-funksjonen returnerer sinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • COS: COS-funksjonen returnerer kosinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • ACOSH: ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ACOS: ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • DEGREES: DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANS: RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?