PHI işlevi

PHI işlevi, formülüyle hesaplanan, ortalamanın 0 ve standart sapmanın 1 olarak belirtildiği bir normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini döndürür.

PHI işlevinin bölümleri

PHI(x)

Bölümler Açıklama Notlar
x Standart normal dağılım işlevinin girdisi.  

Örnek formül

PHI(0,25)

Notlar

Bu, NORMDAĞ işlevinin özel bir durumudur. Burada ortalama 0, standart sapma 1 ve "kümülatif" değeri "yanlış"tır.

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =PHI(0,5) 0,3520653268
3 =PHI(1) 0,2419707245
4 =PHI(1,5) 0,1295175957

İlgili işlevler

  • STDSAPMA: Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.
  • NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
10340480687900354819
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true