PHI işlevi

PHI işlevi, formülüyle hesaplanan, ortalamanın 0 ve standart sapmanın 1 olarak belirtildiği bir normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini döndürür.

PHI işlevinin bölümleri

PHI(x)

Bölümler Açıklama Notlar
x Standart normal dağılım işlevinin girdisi.  

Örnek formül

PHI(0,25)

Notlar

Bu, NORMDAĞ işlevinin özel bir durumudur. Burada ortalama 0, standart sapma 1 ve "kümülatif" değeri "yanlış"tır.

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =PHI(0,5) 0,3520653268
3 =PHI(1) 0,2419707245
4 =PHI(1,5) 0,1295175957

İlgili işlevler

  • STDSAPMA: Bir örneklem temelinde standart sapmayı hesaplar.
  • NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?