CSCH işlevi

CSCH işlevi, gerçek sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

CSCH işlevinin bölümleri

CSCH(değer)

Bölüm Açıklama Notlar
değer Hiperbolik kosekantı hesaplanacak gerçek sayı değeri.  

Örnek formüller

CSCH(A1)

CSCH(1)

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =CSCH(1) 0,8509181282
3 =CSCH(-1) -0,8509181282
4 =CSCH(4) 0,03664357033
5 =CSCH(0) #DIV/0!

İlgili işlevler

 • CSC: CSC işlevi, radyan cinsinden verilen bir açının kosekantını döndürür.
 • TANH: Gerçek sayının hiperbolik tanjantını döndürür.
 • TAN: Açının tanjantını radyan cinsinden döndürür.
 • SİNH: Gerçek sayının hiperbolik sinüsünü döndürür.
 • SİN: Açının sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • COSH: Gerçek sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür.
 • COS: Açının kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • ATANH: Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.
 • ATAN2: Başlangıç noktası (0,0) ve belirtilen koordinat çifti ("x","y") arasındaki doğru parçasının x ekseniyle açısını radyan cinsinden döndürür.
 • ATAN: Değerin ters tanjantını radyan cinsinden döndürür.
 • ASİNH: Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür.
 • ASİN: Değerin ters sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • ACOSH: Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür.
 • ACOS: Değerin ters kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • RADYAN: Derece cinsinden açı değerini radyana dönüştürür.
 • DERECE: Radyan cinsinden açı değerini dereceye dönüştürür.
 • : 14 ondalık basamağa kadar Pi değerini döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?