Funksjonen CSCH

Funksjonen CSCH returnerer den hyperbolske cosekansen til et reelt tall.

Delene i en CSCH-formel

CSCH(verdi)

Del Beskrivelse
verdi En reell verdi som det skal beregnes hyperbolsk cosekans for.

Eksempelformler

CSCH(A1)

CSCH(1)

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =CSCH(1) 0,8509181282
3 =CSCH(-1) -0,8509181282
4 =CSCH(4) 0,03664357033
5 =CSCH(0) #DIV/0!

Beslektede funksjoner

 • CSC: Funksjonen CSC returnerer cosekansen til en vinkel, angitt i radianer.
 • TANH: Funksjonen TANH returnerer den hyperbolske tangensen til et reelt tall.
 • TAN: Funksjonen TAN returnerer tangensen til en vinkel, angitt i radianer.
 • SINH: Funksjonen SINH returnerer hyperbolsk sinus for et reelt tall.
 • SIN: SIN-funksjonen returnerer sinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • COSH: Funksjonen COSH returnerer hyperbolsk cosinus for et reelt tall.
 • COS: COS-funksjonen returnerer kosinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • ARCTANH (ATANH): ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ARCTAN2 (ATAN2): ATAN2-funksjonen returnerer vinkelen mellom x-aksen og et linjesegment fra origo (0;0) til det angitte koordinatparet («x»,«y»), i radianer.
 • ARCTAN (ATAN): ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ARCSINH (ASINH): ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ARCSIN (ASIN): ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • ARCCOSH (ACOSH): ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ARCCOS (ACOS): ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • RADIANER (RADIANS): RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • GRADER (DEGREES): DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny