Funksjonen CSCH

Funksjonen CSCH returnerer den hyperbolske cosekansen til et reelt tall.

Delene i en CSCH-formel

CSCH(verdi)

Del Beskrivelse
verdi En reell verdi som det skal beregnes hyperbolsk cosekans for.

Eksempelformler

CSCH(A1)

CSCH(1)

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =CSCH(1) 0,8509181282
3 =CSCH(-1) -0,8509181282
4 =CSCH(4) 0,03664357033
5 =CSCH(0) #DIV/0!

Beslektede funksjoner

 • CSC: Funksjonen CSC returnerer cosekansen til en vinkel, angitt i radianer.
 • TANH: Funksjonen TANH returnerer den hyperbolske tangensen til et reelt tall.
 • TAN: Funksjonen TAN returnerer tangensen til en vinkel, angitt i radianer.
 • SINH: Funksjonen SINH returnerer hyperbolsk sinus for et reelt tall.
 • SIN: SIN-funksjonen returnerer sinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • COSH: Funksjonen COSH returnerer hyperbolsk cosinus for et reelt tall.
 • COS: COS-funksjonen returnerer kosinus for en vinkel oppgitt i radianer.
 • ARCTANH (ATANH): ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ARCTAN2 (ATAN2): ATAN2-funksjonen returnerer vinkelen mellom x-aksen og et linjesegment fra origo (0;0) til det angitte koordinatparet («x»,«y»), i radianer.
 • ARCTAN (ATAN): ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ARCSINH (ASINH): ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ARCSIN (ASIN): ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • ARCCOSH (ACOSH): ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ARCCOS (ACOS): ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • RADIANER (RADIANS): RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • GRADER (DEGREES): DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?