GAUSS işlevi

GAUSS işlevi, normal dağılımdan çekilen rastgele bir değişkenin, ortalama ve ortalamanın üstündeki (veya altındaki) z standart sapmaları arasında olma olasılığını döndürür. Normal dağılım, yaygın şekilde Gauss dağılımı olarak da bilinir ve bu işlev adını buradan alır.

GAUSS işlevinin bölümleri

GAUSS(z)

Bölüm Açıklama Notlar
z Ortalamadan standart sapmaların sayısı.
  • parametresi, rastgele bir değişkenin ortalamadan ne kadar uzaklaşabileceğini belirtir.
  • Normal dağılım, ortalama (μ) ve standart sapmayla (z * σ) tanımlanır.

Örnek formüller

GAUSS(1)

GAUSS(B2)

Notlar

  • Negatif z değeri, GAUSS(z) formülünün negatif bir sayı döndürmesine neden olur.
  • Z başka bir hücredeki değeri kullandığında (ör. "GAUSS(B2)"), hücrede veri yoksa GAUSS işlevi 0 sonucunu döndürür.
  • GAUSS(z) çağrıldığında şu soru sorulur: "Rastgele bir sayının μ ile standart sapma z * σ arasında olma olasılığı nedir?"

Örnekler

  A B C
1 İşlev Sonuç Yorum
2 =GAUSS(1) 0,3413447461 Bir değişkenin ortalama ile ortalamanın üzerindeki 1 standart sapma arasında olma olasılığı.
3 =GAUSS(-1) -0,3413447461 Bir değişkenin ortalama ile ortalamanın altındaki 1 standart sapma arasında olma olasılığı. Sonucun negatif olacağını unutmayın.
4 =2*GAUSS(1) 0,6826894921 Bir değişkenin ortalamanın 1 standart sapması dahilinde olma olasılığı.

İlgili işlev

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?