GAUSS işlevi

GAUSS işlevi, normal dağılımdan çekilen rastgele bir değişkenin, ortalama ve ortalamanın üstündeki (veya altındaki) z standart sapmaları arasında olma olasılığını döndürür. Normal dağılım, yaygın şekilde Gauss dağılımı olarak da bilinir ve bu işlev adını buradan alır.

GAUSS işlevinin bölümleri

GAUSS(z)

Bölüm Açıklama Notlar
z Ortalamadan standart sapmaların sayısı.
  • parametresi, rastgele bir değişkenin ortalamadan ne kadar uzaklaşabileceğini belirtir.
  • Normal dağılım, ortalama (μ) ve standart sapmayla (z * σ) tanımlanır.

Örnek formüller

GAUSS(1)

GAUSS(B2)

Notlar

  • Negatif z değeri, GAUSS(z) formülünün negatif bir sayı döndürmesine neden olur.
  • Z başka bir hücredeki değeri kullandığında (ör. "GAUSS(B2)"), hücrede veri yoksa GAUSS işlevi 0 sonucunu döndürür.
  • GAUSS(z) çağrıldığında şu soru sorulur: "Rastgele bir sayının μ ile standart sapma z * σ arasında olma olasılığı nedir?"

Örnekler

  A B C
1 İşlev Sonuç Yorum
2 =GAUSS(1) 0,3413447461 Bir değişkenin ortalama ile ortalamanın üzerindeki 1 standart sapma arasında olma olasılığı.
3 =GAUSS(-1) -0,3413447461 Bir değişkenin ortalama ile ortalamanın altındaki 1 standart sapma arasında olma olasılığı. Sonucun negatif olacağını unutmayın.
4 =2*GAUSS(1) 0,6826894921 Bir değişkenin ortalamanın 1 standart sapması dahilinde olma olasılığı.

İlgili işlev

NORMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
13561386231719456058
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true