TABANAYUVARLA.DUYARLI (FLOOR.PRECISE) işlevi

TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi, sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayıya veya katına yuvarlar.

TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevinin bölümleri

TABANAYUVARLA.DUYARLI(sayı; [anlamlı_basamak])

Bölüm Açıklama

Notlar

sayı Kendine eşit veya kendinden küçük en yakın anlamlı basamaklı tam sayıya veya katına yuvarlanacak değer.  
anlamlı_basamak Katlarına sayının yuvarlanacağı sayı.
 • İsteğe bağlı (varsayılan 1'dir).
 • Bu değerin işareti yoksayılır.

Örnek formüller

TABANAYUVARLA.DUYARLI(-10,5; 1)

TABANAYUVARLA.DUYARLI(96; 10)

TABANAYUVARLA.DUYARLI(-23,25;0,1)

Notlar

 • Varsayılan olarak, ondalık basamaklı pozitif sayılar kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlanır. Örneğin 4,8 4'e yuvarlanır.
 • Negatif sayılar aşağı doğru (sıfırdan uzaklaşarak) yuvarlanır. Örneğin -4,8 -5'e yuvarlanır.

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =TABANAYUVARLA.DUYARLI(-10,5; 1) -11
3 =TABANAYUVARLA.DUYARLI(96; 10) 90
4 =TABANAYUVARLA.DUYARLI(-23,25; 0,1) -23,3

İlgili işlevler

 • TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.
 • TABANAYUVARLA.MATEMATİK: TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi, sayıyı, negatif sayılarda moda bağlı olarak sıfıra doğru veya sıfırdan uzaklaşarak, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayıya veya katına yuvarlar. 
 • TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.
 • TAVANAYUVARLA.MATEMATİK: TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi, sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayıya veya katına yuvarlar. Ayrıca, moda bağlı olarak sayının yuvarlama işleminin 0'a doğru mu yoksa 0'dan uzaklaşarak mı yapıldığını da belirtir.
 • TAVANAYUVARLA.DUYARLI:

  TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi, sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı_basamak'a sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayıya veya katına yuvarlar. Sayı ister pozitif ister negatif olsun yukarı doğru yuvarlanır.

 • AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.
 • YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?