Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (FLOOR.PRECISE)

Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS runder av et tall ned til nærmeste heltall eller multiplum med angitt signifikans.

Delene i en AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS-formel

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(tall; [signifikans])

Del Beskrivelse

Merknader

tall Verdien som skal avrundes ned til nærmeste heltall eller nærmeste multiplum av signifikans.  
signifikans Tallet som «tall» skal rundes av til multiplum av.
 • Valgfritt (standard er 1).
 • Fortegnet til denne verdien blir oversett.

Eksempelformler

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-10,5; 1)

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(96; 10)

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-23,25; 0,1)

Merknader

 • Som standard avrundes positive tall med desimaler til nærmeste heltall. For eksempel avrundes 4,8 ned til 4.
 • Negative tall avrundes ned (vekk fra null). For eksempel avrundes -4,8 ned til -5.

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-10,5; 1) -11
3 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(96; 10) 90
4 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-23,25; 0,1) -23,3

Beslektede funksjoner

 • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (FLOOR): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.
 • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (FLOOR.MATH): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK runder av et tall ned til nærmeste heltall eller multiplum av angitt signifikans. Negative tall rundes av mot eller vekk fra 0 avhengig av modus. 
 • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (CEILING): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.
 • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (CEILING.MATH): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK runder av et tall opp til nærmeste heltall eller multiplum av angitt signifikans. Den spesifiserer også om tallet er avrundet mot eller vekk fra 0 avhengig av modus.
 • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS (CEILING.PRECISE):Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS runder av et tall opp til nærmeste heltall eller multiplum av angitt signifikans. Tallet rundes opp hvis det er positivt eller negativt.
 • AVRUND.NED (ROUNDDOWN): Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.
 • AVRUND (ROUND): Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
35
false
false