ONDALIK (DECIMAL) işlevi

ONDALIK işlevi, başka bir tabandaki bir sayının metin gösterimini 10'luk tabana (ondalık) dönüştürür.

ONDALIK işlevinin bölümleri

ONDALIK(değer; taban)

Bölüm Açıklama Notlar
değer Dize olarak verilen, ondalık biçime dönüştürülecek işaretsiz değer.  
taban Sayının dönüştürüleceği taban. Taban 2'den 36'ya kadar bir tam sayıdır.

Örnek formül

ONDALIK(101;2)

Notlar

 • Değerin, yalnızca sayısal karakterleri içermesi gereken dize gösterimi kullanılır (diğer bir deyişle, bilimsel notasyona izin verilmez). Dize metni 255 karakterden uzun olmamalıdır.
 • ONDALIK işlevi yalnızca pozitif tam sayılara dönüştürür.

Örnek

  A B
1 Formül Sonuç
2 =ONDALIK(101;2) 5

İlgili işlevler

 • TABAN: TABAN işlevi, ondalık bir sayıyı başka bir tabanda metin gösterimine dönüştürür.
 • BIN2DEC: İşaretli bir ikilik sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • BIN2HEX: İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • BIN2OCT: İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
 • OCT2BIN: İşaretli bir sekizlik sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • OCT2DEC: İşaretli bir sekizlik sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • OCT2HEX: İşaretli onluk bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • DEC2BIN: Onluk bir sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • DEC2OCT: Onluk bir sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
 • DEC2HEX: Onluk bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • HEX2DEC: İşaretli bir onaltılık sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • HEX2BIN: İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • HEX2OCT: İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?