Funksjonen DESIMAL (DECIMAL)

Funksjonen DESIMAL konverterer tekstrepresentasjonen av et tall i et annet tallsystem til desimalform.

Delene i en DESIMAL-formel

DESIMAL(verdi; grunntall)

Del Beskrivelse Merknader
verdi Verdien uten fortegn som skal konverteres til desimal form, angitt som en streng.  
grunntall Grunntallet (eller radiksen) som tallet skal konverteres til. Grunntallet er et heltall mellom 2 og 36.

Eksempelformel

DESIMAL(101; 2)

Merknader

 • Strengrepresentasjonen av verdien brukes. Den må bare inneholde numeriske tegn (dvs. at vitenskapelig notasjon ikke er tillatt). Teksten til en streng må ikke være lengre enn 255 tegn.
 • Funksjonen DESIMAL konverterer bare til positive heltall.

Eksempel

  A B
1 Formel Resultat
2 =DESIMAL(101; 2) 5

Beslektede funksjoner

 • GRUNNTALL (BASE): Funksjonen GRUNNTALL konverterer et desimalt tall til en tekstrepresentasjon i et annet tallsystem.
 • BINTILDES (BIN2DEC): BINTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til desimal form.
 • BINTILHEKS (BIN2HEX): BINTILHEKS-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • BINTILOKT (BIN2OCT): BINTILOKT-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til fortegnsbestemt oktalform.
 • OKTTILBIN (OCT2BIN): OKTTILBIN-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til fortegnsbestemt binærform.
 • OKTTILDES (OCT2DEC): OKTTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til desimal form.
 • OKTTILHEKS (OCT2HEX): OKTTILHEKS-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • DESTILBIN (DEC2BIN): DESTILBIN-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt binærform.
 • DESTILOKT (DEC2OCT): DESTILOKT-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt oktalform.
 • DESTILHEKS (DEC2HEX): DESTILHEKS-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • HEKSTILDES (HEX2DEC): HEKSTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimalt tall til desimal form.
 • HEKSTILBIN (HEX2BIN): HEKSTILBIN-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimalt tall til fortegnsbestemt binærform.
 • HEKSTILOKT (HEX2OCT): HEKSTILOKT-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimaltall til fortegnsbestemt oktalform.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?