Wyświetlanie prezentacji z napisami

Podczas wyświetlania pokazu slajdów możesz włączyć automatyczne napisy, aby u dołu ekranu były pokazywane napisy ze słowami prowadzącego.

Ta funkcja jest dostępna tylko w języku angielskim (USA) w Chrome na komputerze.

Krok 1. Skonfiguruj mikrofon

Aby korzystać z napisów w Prezentacjach Google, musisz mieć podłączony do komputera i włączony mikrofon.

Urządzenia i mikrofony mogą być różne, więc sprawdź instrukcję od komputera. Ustawienia mikrofonu znajdują się zwykle w Preferencjach systemowych na Macu i w Panelu sterowania na komputerze PC.

Prezentacje Google mogą korzystać z mikrofonu komputera lub zewnętrznego mikrofonu podłączonego do komputera (na przykład mikrofonu bezprzewodowego).

Krok 2. Wyświetl prezentację z napisami

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z internetem.
 2. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 3. Aby rozpocząć pokaz slajdów, kliknij Wyświetl prezentację albo użyj skrótu klawiszowego odpowiedniego dla przeglądarki: 
  • Chrome OS: Ctrl + klawisz wyszukiwania + 5 
  • Windows: Ctrl + F5
  • Mac: ⌘ + Shift + Enter 
 4. Aby włączyć napisy, kliknij CC lub użyj skrótu klawiszowego odpowiedniego dla przeglądarki:
  • Chrome OS lub Windows: Ctrl + Shift + C
  • Mac: ⌘ + Shift + C
 5. Wypowiadane przez Ciebie słowa pojawią się u dołu ekranu w postaci napisów. Interpunkcja nie jest uwzględniana. 
 6. Aby wyłączyć napisy, kliknij CC lub użyj skrótu klawiszowego odpowiedniego dla przeglądarki: 
  • Chrome OS lub Windows: Ctrl + Shift + C
  • Mac: ⌘ + Shift + C

Uwaga: napisy nie są zapisywane. 

Wskazówki dotyczące używania napisów 

 • Jeśli chcesz przedstawić prezentację za pomocą narzędzia do wideokonferencji (na przykład przez Hangouts Meet), napisy będą pokazywane na udostępnianym ekranie. Warto powiadomić widownię, że te napisy są generowane przez Prezentacje Google, a nie przez narzędzie do wideokonferencji, i tylko słowa prowadzącego są wyświetlane w postaci napisów.
 • Napisy mogą rozpraszać niektóre osoby, dobrze więc zapytać o to widownię przed włączeniem tej funkcji.
 • Napisy i mikrofon zostają wyłączone, gdy komputer nie jest używany przez 30 minut. 

Rozwiązywanie problemów z napisami

Jeśli napisy nie działają, wypróbuj te wskazówki: 

 • W miarę możliwości zredukuj zakłócenia z otoczenia lub przenieś się do cichszego pomieszczenia.
 • Sprawdź ustawienia mikrofonu w preferencjach systemowych.
 • Podłącz mikrofon zewnętrzny (jeśli jeszcze z takiego nie korzystasz). 
 • Upewnij się, że mikrofon jest podłączony i nie jest używany przez inną aplikację.
 • Dostosuj głośność wejścia z mikrofonu.
 • Uruchom ponownie komputer.
 • Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

Uwaga: tekst napisów jest generowany przez systemy uczące się na podstawie słów prowadzącego. Obejmuje to jego akcent, intonację i sposób modulowania głosem. W związku z tym, że modele uczenia się języka korzystają z miliardów najczęściej występujących wyrażeń i zdań do automatycznego tworzenia transkrypcji wypowiadanych słów, mogą również przyswoić sobie ludzkie uprzedzenia poznawcze. W rezultacie napisy mogą nie odzwierciedlać dokładnie i prawidłowo słów prowadzącego. Zależy nam na oferowaniu usług, które zaspokajają potrzeby wszystkich użytkowników, dlatego wciąż pracujemy nad opracowaniem strategii korygowania uprzedzeń poznawczych i ulepszania jakości udostępnianych przez nas funkcji.
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?