เพิ่มป้ายกำกับข้อมูล โน้ต หรือแถบแสดงข้อผิดพลาดในแผนภูมิ


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

เพิ่มป้ายกำกับข้อมูล

คุณจะเพิ่มป้ายกำกับข้อมูลในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิกระจาย แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิเส้น แผนภูมิน้ำตก ฮิสโตแกรม หรือแผนภูมิวงกลมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของแผนภูมิ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. ดับเบิลคลิกแผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยน
 3. ทางด้านขวา ให้คลิกปรับแต่ง จากนั้น ชุดข้อมูล
 4. เลือกช่องถัดจาก "ป้ายกำกับข้อมูล"

เคล็ดลับ: ในส่วน "ตำแหน่ง" คุณจะเลือกได้ว่าต้องการให้ป้ายกำกับข้อมูลอยู่ภายในหรือภายนอกแถบ  

แก้ไขป้ายกำกับข้อมูล

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. ดับเบิลคลิกแผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยน
 3. ทางด้านขวา ให้คลิกปรับแต่ง จากนั้น ชุดข้อมูล
 4. หากต้องการปรับแต่งป้ายกำกับข้อมูล คุณจะเปลี่ยนแบบอักษร รูปแบบ สี และรูปแบบตัวเลขได้ 

เคล็ดลับ: หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับข้อมูลแต่ละรายการ ให้ดับเบิลคลิกที่ข้อความ

หากคุณกำลังสร้างแผนภูมิวงกลม

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. ดับเบิลคลิกแผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยน
 3. คลิกกำหนดค่าทางด้านขวา
 4. คลิกแผนภูมิวงกลม
 5. เลือกตัวเลือกในส่วน "ป้ายกำกับแต่ละส่วน"
เพิ่มป้ายกำกับข้อมูลรวมในแผนภูมิแบบซ้อน

เพิ่มป้ายกำกับที่แสดงผลรวมของข้อมูลแบบซ้อนกันในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิพื้นที่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของแผนภูมิ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. ดับเบิลคลิกแผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยน
 3.   ทางด้านขวา ให้คลิกปรับแต่ง จากนั้น ชุดข้อมูล
 4. ไม่บังคับ: เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเพิ่มป้ายกำกับถัดจาก "ใช้กับ"
 5. คลิกป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมด
 6. ไม่บังคับ: เปลี่ยนแปลงแบบอักษรของป้ายกำกับ

เพิ่มโน้ตในแผนภูมิ

คุณจะเพิ่มโน้ตหรือหมายเหตุเพื่ออธิบายแนวโน้มในข้อมูลได้

ก่อนเพิ่มโน้ต: คุณจะเพิ่มโน้ตในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิกระจาย แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิเส้น และแผนภูมิน้ำตกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของแผนภูมิ

เพิ่มโน้ตในจุดข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มโน้ตข้อความ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. เพิ่มโน้ตข้อความในคอลัมน์ทางด้านขวาของจุดข้อมูลแต่ละจุด

หากโน้ตไม่แสดงในแผนภูมิ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 2

ตัวอย่าง

 • คอลัมน์ A: ป้ายกำกับสำหรับแกนแนวนอน
 • คอลัมน์ B: จุดข้อมูลสำหรับแกนแนวตั้ง
 • คอลัมน์ C: โน้ต
  A B C
1 วันในสัปดาห์ การขาย โน้ต
2 จันทร์ 50 กำไรต่ำ
3 อังคาร 100 ประกาศคูปองออนไลน์แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มป้ายกำกับ

 1. ดับเบิลคลิกแผนภูมิที่ต้องการเพิ่มโน้ต
 2. คลิกตั้งค่าที่ด้านขวา
 3. ในช่องที่อยู่ติดกับ "แกน X" คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มป้ายกำกับ
 4. ป้อนช่วงข้อมูลที่มีโน้ต เช่น C2:C3
 5. คลิกตกลง
เพิ่มโน้ตในแกนแนวนอน

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มโน้ตข้อความ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. เพิ่มโน้ตไว้ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่มีแกน X

หากโน้ตไม่แสดงในแผนภูมิ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 2

ตัวอย่าง

 • คอลัมน์ A: ป้ายกำกับสำหรับแกนแนวนอน (X)
 • คอลัมน์ B: โน้ต
 • คอลัมน์ C: จุดข้อมูลสำหรับป้ายกำกับแต่ละป้าย
  A B C
1 วันในสัปดาห์ โน้ต การขาย
2 จันทร์ กำไรต่ำ 50
3 อังคาร ประกาศคูปองออนไลน์แล้ว 100

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มป้ายกำกับ

 1. ดับเบิลคลิกแผนภูมิที่ต้องการเพิ่มโน้ต
 2. คลิกตั้งค่าที่ด้านขวา
 3. ในช่องถัดจาก "ชุดข้อมูล" คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มป้ายกำกับ
 4. ป้อนช่วงข้อมูลที่มีโน้ต เช่น B2:B3

เพิ่มแถบข้อผิดพลาดในแผนภูมิ

คุณจะเพิ่มแถบข้อผิดพลาดในแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิเส้นได้โดยอิงตามค่าคงที่ ค่าร้อยละของรายการใดรายการหนึ่ง หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูล หากเลือกประเภทค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แถบข้อผิดพลาดจะอ้างอิงถึงค่ามัธยฐานของชุดข้อมูล ไม่ใช่ค่าของแต่ละรายการ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. ดับเบิลคลิกที่แผนภูมิเพื่อเปิดแผงแก้ไข
 3. คลิกปรับแต่ง จากนั้น ชุดข้อมูล
 4. เลือกช่องถัดจาก "แถบข้อผิดพลาด"
 5. เลือกประเภทและค่า
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก