Lägg till dataetiketter, anteckningar eller fält i ett diagram

Lägga till och redigera dataetiketter

Innan du redigerar: Du kan lägga till dataetiketter i stapel-, kolumn-, spridnings-, yt-, linje-, vattenfalls-, histogram- och cirkeldiagram. Läs mer om diagramtyper.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Anpassa till höger.
 4. Klicka på Serie.
 5. Valfritt: Bredvid Använd för väljer du dataserien som du vill lägga till en etikett för.
 6. Klicka på Dataetiketter.
 7. Valfritt: Under Position väljer du var dataetiketterna ska visas.
 8. Valfritt: Gör ändringar av etikettens teckensnitt.

Om du skapar ett cirkeldiagram

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Anpassa till höger.
 4. Klicka på Cirkeldiagram.
 5. Välj ett alternativ under Sektoretikett.
Lägga till en dataetikett för totalsummor i ett staplat diagram

Du kan lägga till en etikett som visar summan av staplad data i ett stapel-, kolumn- eller ytdiagram. Läs mer om typer av diagram.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Anpassa till höger.
 4. Klicka på Serie.
 5. Valfritt: Bredvid Använd för väljer du dataserien som du vill lägga till en etikett för.
 6. Klicka på Dataetiketter för totalsummor.
 7. Valfritt: Gör ändringar av etikettens teckensnitt.

Lägga till anteckningar i ett diagram

Du kan lägga till en anteckning för att förklara datatrenderna.

Innan du lägger till en anteckning: Du kan lägga till anteckningar i stapel-, kolumn-, spridnings-, yt-, linje- och vattenfallsdiagram. Läs mer om diagramtyper.

Lägga till anteckningar till en datapunkt

Steg 1: Lägg till textanteckningar

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. I kolumnen till höger om varje datapunkt lägger du till dina textanteckningar.

Gå till steg 2 om dina anteckningar inte visas i diagrammet.

Exempel

 • Kolumn A: Etiketter för horisontell axel
 • Kolumn B: Datapunkter för vertikal axel
 • Kolumn C: Anteckningar
  A B C
1 Veckodag Försäljning Anmärkningar
2 Måndag 50 Låga vinster
3 Tisdag 100 Webbkupong presenterad

Steg 2: Lägg till etiketter

 1. Dubbelklicka på diagrammet som du vill lägga till anteckningar i.
 2. Klicka på Konfiguration till höger.
 3. I rutan bredvid X-axel klickar du på Mer Mer följt av Lägg till etiketter.
 4. Ange dataintervallet med dina anteckningar. Till exempel C2: C3.
 5. Klicka på OK.
Lägga till anteckningar på den horisontella axeln

Steg 1: Lägg till textanteckningar

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Till höger om kolumnen med X-axeln lägger du till dina anteckningar.

Gå till steg 2 om dina anteckningar inte visas i diagrammet.

Exempel

 • Kolumn A: Etiketter för horisontell axel (X)
 • Kolumn B: Anteckningar
 • Kolumn C: Datapunkter för varje etikett
  A B C
1 Veckodag Anmärkningar Försäljning
2 Måndag Låga vinster 50
3 Tisdag Webbkupong presenterad 100

.

Steg 2: Lägg till etiketter

 1. Dubbelklicka på diagrammet som du vill lägga till anteckningar i.
 2. Klicka på Konfiguration till höger.
 3. I rutan bredvid Serie klickar du på Mer Mer följt av Lägg till etiketter.
 4. Ange dataintervallet med dina anteckningar. Till exempel B2:B3.

Lägg till fält i ett diagram

Du kan lägga till felfält i stapel- eller linjediagram baserat på ett konstant värde, ett procentvärde för ett specifikt objekt eller seriens standardavvikelsevärde. Om du väljer standardavvikelsetypen är felstaplarna centrerade på seriens medelvärde, inte på värdet för varje enskild post.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Öppna redigeringsrutan genom att dubbelklicka på diagrammet.
 3. Klicka på Anpassa följt av Serie.
 4. Markera Felstaplar under Formatera datapunkt.
 5. Välj typ och värde.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?