Redigera diagrammets axlar

Lägg till en andra Y-axel

Du kan lägga till en andra Y-axel i ett linje-, yt- eller kolumndiagram.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Anpassa till höger.
 4. Klicka på Serie.
 5. Valfritt: Välj den dataserie du vill ska visas på den högra axeln bredvid Använd för.
 6. Välj Höger axel under Axel.
 7. Anpassa axeln genom att klicka på Höger vertikal axel. Gör sedan dina ändringar.

Obs! Du kan inte lägga till en andra X-axel.

Växla rader och kolumner i ett diagram

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Konfiguration till höger.
 4. Klicka på Byt rader/kolumner.

Anpassa axlarna

Redigera den vertikala axeln

Du kan formatera etiketter, ställa in ange min- eller maxvärden och ändra skalan.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Anpassa till höger.
 4. Klicka på Vertikal axel.
 5. Gör dina ändringar.
Välj vilken data som visas på den horisontella axeln
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de celler du vill inkludera i diagrammet.
 3. Klicka på Infoga följt av Diagram.
 4. Klicka på Konfiguration till höger.
 5. I rutan bredvid x-axel klickar du på Mer Mer följt av Redigera.
 6. Markera de celler du vill visa på den horisontella axeln.
 7. Klicka på OK.
Redigera den horisontella axeln

Du kan formatera etiketterna eller ändra axelordningen.

Obs! Om diagrammet innehåller tidsserier eller numerisk data kan du även ändra min- och maxvärdena.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Anpassa till höger.
 4. Klicka på Horisontell axel.
 5. Gör dina ändringar.
Lägga till och redigera axelrubriker
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra.
 3. Klicka på Anpassa till höger.
 4. Klicka på Diagram- och axelrubrik.
 5. Välj den rubrik du vill ändra under Typ.
 6. Ange en rubrik under Rubriktext.
 7. Ändra rubrik och teckensnitt.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?