BETADAĞ (BETADIST) işlevi

The BETA.DIST function returns the probability of a given value as defined by the beta distribution function.

BETADAĞ işlevinin bölümleri

BETADAĞ(değer; alfa; beta; alt_sınır; üst_sınır)

Bölüm Açıklama Notlar
değer Olasılık işlevi hesaplanırken kullanılacak değer.
  • Verilen değer, verilen alt sınırdan verilen üst sınıra kadar bir sayı olmalıdır.
alfa Dağılımın ilk şekil parametresi.
  • Verilen alfa, pozitif bir sayı olmalıdır.
beta Dağılımın ikinci şekil parametresi.
  • Verilen beta, pozitif bir sayı olmalıdır.
alt_sınır İşlevin alt sınırı.
  • Varsayılan alt sınır 0'dır.
üst_sınır İşlevin üst sınırı.
  • Varsayılan üst sınır 1'dir.

Örnek formüller

BETADAĞ(0,65; 1,234; 7; 0,5; 3)

BETADAĞ(0,42; 3; 8)

BETADAĞ(0,92; 0,5; 0,7)

BETADAĞ(A5; 0,5; 0,7; -1; 1)

Not

  • Bu işlevi gerçekleştirmek için BETADAĞ veya BETA.DAĞ kullanılabilir. 

Örnek

Bu örnekte, 0,3 beta dağılımının kümülatif olasılığı, alfa olarak 5 ve beta olarak 1 tarafından parametreleştirilmiş ve [-1; 1] üzerinden tanımlanmıştır:

  A B C D E F
1 Değer Alfa Beta Alt sınır Üst sınır Çözüm
2 0,3 5 1 -1 1 0,1160290625
3 0,3 5 1 -1 1 =BETA.DAĞ(0,3; 5; 1; -1; 1)
4 0,3 5 1 -1 1 =BETA.DAĞ(A4; B4; C4; D4; E4)

İlgili işlev

BETATERS: The BETA.INV function returns the value of the inverse beta distribution function for a given probability.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?