ฟังก์ชัน BETADIST

The BETA.DIST function returns the probability of a given value as defined by the beta distribution function.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน BETADIST

BETADIST(value, alpha, beta, lower_bound, upper_bound)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
value ค่าที่จะใช้ประเมินฟังก์ชันความน่าจะเป็น
  • ค่าที่กำหนดต้องเป็นตัวเลขในขอบเขตล่างที่กำหนดถึงขอบเขตบนที่กำหนด
alpha พารามิเตอร์รูปร่างแรกของการแจกแจง
  • ค่าอัลฟ่าที่กำหนดจะต้องเป็นจำนวนบวก
beta พารามิเตอร์รูปร่างที่ 2 ของการแจกแจง
  • ค่าเบต้าที่กำหนดจะต้องเป็นจำนวนบวก
lower_bound ขอบเขตล่างของฟังก์ชัน
  • ขอบเขตล่างเริ่มต้นคือ 0
upper-bound ขอบเขตบนของฟังก์ชัน
  • ขอบเขตบนเริ่มต้นคือ 1

สูตรตัวอย่าง

BETADIST(0.65, 1.234, 7, 0.5, 3)

BETADIST(0.42, 3, 8)

BETADIST(0.92, 0.5, 0.7)

BETADIST(A5, 0.5, 0.7, -1, 1)

หมายเหตุ

  • คุณจะใช้ BETADIST หรือ BETA.DIST เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ ความน่าจะเป็นแบบสะสมของการแจกแจงแบบเบต้าที่ 0.3 มีพารามิเตอร์อัลฟ่าเป็น 5 และเบต้าเป็น 1 ซึ่งเขียนในรูป [-1, 1]

  A B C D E F
1 ค่า อัลฟ่า เบต้า ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน โซลูชัน
2 0.3 5 1 -1 1 0.1160290625
3 0.3 5 1 -1 1 =BETA.DIST(0.3, 5, 1, -1, 1)
4 0.3 5 1 -1 1 =BETA.DIST(A4, B4, C4, D4, E4)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

BETAINV: The BETA.INV function returns the value of the inverse beta distribution function for a given probability.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก