BEETA.JAKAUMA-funktio (BETA.DIST)

BEETA.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon todennäköisyyden beetajakaumafunktion mukaisesti.

BEETA.JAKAUMA-funktion osat

BEETAJAKAUMA(arvo, alfa, beeta, alaraja, yläraja)

Osa Kuvaus Huomioitavaa
arvo Arvo, jolle jakaumafunktion arvo lasketaan.
  • Annetun arvon on oltava luku alarajan ja ylärajan välillä.
alfa Jakauman muodon ensimmäinen parametri.
  • Alfan on oltava positiivinen luku.
beeta Jakauman muodon toinen parametri.
  • Beetan on oltava positiivinen luku.
alaraja Funktion alaraja.
  • Alaraja on oletuksena 0.
yläraja Funktion yläraja.
  • Yläraja on oletuksena 1.

Esimerkkikaavat

BEETA.JAKAUMA(0.65, 1.234, 7, 0.5, 3)

BEETA.JAKAUMA(0.42, 3, 8)

BEETA.JAKAUMA(0.92, 0.5, 0.7)

BEETA.JAKAUMA(A5, 0.5, 0.7, -1, 1)

Huomioitavaa

  • Voit suorittaa tämän funktion komennolla BEETAJAKAUMA tai BEETA.JAKAUMA.

Esimerkki

Tässä esimerkissä beetajakauman 0,3 alfaparametri on 5 ja beeta 1. Jakauma on määritetty välillä [-1, 1]:

  A B C D E F
1 Arvo Alfa Beeta Alaraja Yläraja Ratkaisu
2 0.3 5 1 -1 1 0.1160290625
3 0.3 5 1 -1 1 =BEETA.JAKAUMA(0.3, 5, 1, -1, 1)
4 0.3 5 1 -1 1 =BEETA.JAKAUMA(A4, B4, C4, D4, E4)

Aiheeseen liittyvä funktio

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT: BEETA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio palauttaa tietyn todennäköisyyden beetajakauman käänteisfunktion.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?