ACOT işlevi

ACOT işlevi, radyan cinsinden bir değerin ters kotanjantını döndürür.

ACOT işlevinin bölümleri

ACOT(değer)

Bölüm Açıklama Notlar
değer Ters kotanjantı hesaplanacak değer.
 • Değerler sayı olmalıdır.

 

Örnek formüller

ACOT(0)

ACOT(-1)

ACOT(A1)

Notlar

 • ACOT, 0 ile π (pi) arasında olan sonuçları döndürür.
 • ACOT bazen matematikte veya diğer programlarda "arccot" ya da "cot-1(x)" olarak yazılır.
 • ACOT işlevinin sonucunu radyandan dereceye dönüştürmek için DERECE işlevini kullanın.

Örnekler

Bu örnekte, sayıların ters kotanjantı radyan cinsinden gösterilmektedir.

  A B
1 Formül Sonuç
2 =ACOT(4) 0,2449786631
3 =ACOT(-4) -0,2449786631
4 =ACOT(0) 1,570796327

 

Bu örnekte, sayıların ters kotanjantı dereceye dönüştürülmüş olarak gösterilmektedir.

  A B C
1 Veri Formül Sonuç
2 4 =DERECE(ACOT(A2)) 14,03624347
3 -4 =DERECE(ACOT(A3)) -14,03624347
4 0 =DERECE(ACOT(A4)) 90

İlgili işlevler

 • ACOTH: The ACOTH function returns the inverse hyperbolic cotangent of a value in radians.
 • COT: COT işlevi, radyan cinsinden verilen bir açının kotanjantını döndürür.
 • COTH: COTH işlevi, gerçek sayının hiperbolik kotanjantını döndürür.
 • ATANH: Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.
 • ATAN: Değerin ters tanjantını radyan cinsinden döndürür.
 • ASİNH: Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür.
 • ASİN: Değerin ters sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • ACOSH: Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür.
 • ACOS: Değerin ters kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • DERECE: Radyan cinsinden açı değerini dereceye dönüştürür.
 • RADYAN: Derece cinsinden açı değerini radyana dönüştürür.
 • : 14 ondalık basamağa kadar Pi değerini döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?