Funksjonen ACOT

ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.

Delene i funksjonen ACOT

ACOT(verdi)

Del Beskrivelse Merknader
verdi Verdien det skal beregnes invers cotangens for.
 • Verdien må være et tall.

Eksempelformler

ACOT(0)

ACOT(-1)

ACOT(A1)

Merknader

 • ACOT returnerer resultater som er mellom 0 og π (pi).
 • ACOT skrives noen ganger som «arccot» eller «cot-1(x)» i matematikk eller andre programmer.
 • Bruk funksjonen GRADER til å konvertere resultatet av ACOT fra radianer til grader.

Eksempler

Dette eksempelet viser invers cotangens av tall, i radianer:

  A B
1 Formel Resultat
2 =ACOT(4) 0,2449786631
3 =ACOT(-4) -0,2449786631
4 =ACOT(0) 1,570796327

 

Dette eksemplet viser invers cotangens av tall, konvertert til grader:

  A B C
1 Data Formel Resultat
2 4 =GRADER(ACOT(A2)) 14,03624347
3 -4 =GRADER(ACOT(A3)) -14,03624347
4 0 =GRADER(ACOT(A4)) 90

Beslektede funksjoner

 • ACOTH: Funksjonen ACOTH returnerer den inverse hyperbolske cotangensen til en verdi, angitt i radianer.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • ARCTANH (ATANH): ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ARCTAN (ATAN): ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ARCSINH (ASINH): ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ARCSIN (ASIN): ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • ARCCOSH (ACOSH): ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ARCCOS (ACOS): ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • GRADER (DEGREES): DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANER (RADIANS): RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny