Funksjonen ACOT

ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.

Delene i funksjonen ACOT

ACOT(verdi)

Del Beskrivelse Merknader
verdi Verdien det skal beregnes invers cotangens for.
 • Verdien må være et tall.

Eksempelformler

ACOT(0)

ACOT(-1)

ACOT(A1)

Merknader

 • ACOT returnerer resultater som er mellom 0 og π (pi).
 • ACOT skrives noen ganger som «arccot» eller «cot-1(x)» i matematikk eller andre programmer.
 • Bruk funksjonen GRADER til å konvertere resultatet av ACOT fra radianer til grader.

Eksempler

Dette eksempelet viser invers cotangens av tall, i radianer:

  A B
1 Formel Resultat
2 =ACOT(4) 0,2449786631
3 =ACOT(-4) -0,2449786631
4 =ACOT(0) 1,570796327

 

Dette eksemplet viser invers cotangens av tall, konvertert til grader:

  A B C
1 Data Formel Resultat
2 4 =GRADER(ACOT(A2)) 14,03624347
3 -4 =GRADER(ACOT(A3)) -14,03624347
4 0 =GRADER(ACOT(A4)) 90

Beslektede funksjoner

 • ACOTH: Funksjonen ACOTH returnerer den inverse hyperbolske cotangensen til en verdi, angitt i radianer.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • ARCTANH (ATANH): ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ARCTAN (ATAN): ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ARCSINH (ASINH): ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ARCSIN (ASIN): ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • ARCCOSH (ACOSH): ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ARCCOS (ACOS): ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • GRADER (DEGREES): DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANER (RADIANS): RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?