TABAN (BASE) işlevi

TABAN işlevi, ondalık bir sayıyı başka bir tabanda metin gösterimine dönüştürür. Örneğin, ikilik sayılar için 2'lik taban.

TABAN işlevinin bölümleri

TABAN(değer, taban, [min_uzunluk])

Bölüm Açıklama Notlar
değer Tabana dönüştürülecek sayı.
 • Değer, sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tam sayı olmalıdır.
taban Değerin dönüştürüleceği taban (veya sayı tabanı).
 • Taban 2'den 36'ya kadar bir tam sayı olmalıdır.
min_uzunluk (İsteğe bağlı) Döndürülen metnin minimum uzunluğu.
 • Minimum uzunluk değeri, sonuçtaki anlamlı basamak sayısından büyükse, toplam basamak sayısı anlamlı_basamak_sayısı'na ulaşana kadar sonuç, sol taraftan başlanarak sıfırlarla doldurulur.

Örnek formüller

TABAN(255; 16)

TABAN(A2; 2)

TABAN(4095; 16; 6)

Notlar

 • Tam sayı olmayan sayısal bağımsız değişken değerleri, bir tam sayı oluşturacak şekilde kısaltılır.
 • TABAN işlevinin sonucunu kullanan tüm hesaplamaların, sonucun ondalık olmayan bir tabanda olabileceğini dikkate aldığından emin olun. Sonuçlar, Google E-Tablolar tarafından sessizce dönüştürülür. Örneğin, A2 hücresi 1111 değerini (31 ondalık değerinin ikilik eşdeğeri), B2 ise "=A2+9" gibi bir formül içeriyorsa, sonuç, ikilik hesaplamada yanlış olan 11120 değeri olacaktır.

Örnekler

Bu örnekte, 255 ondalık sayısı 16'lık tabana (onaltılık) dönüştürülmektedir:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =BASE(255; 16) FF

 

Bu örnekte, A2 hücresindeki sayı (ondalık 21 değeri), B2 hücresinde verilen tabana (onaltılık) dönüştürülmektedir:

  A B C D
1 Sayı Taban Formül Sonuç
2 21 2 =TABAN(A2; B2) 10101

 

Bu örnekte, 4095 ondalık sayısı 16'lık tabana (onaltılık) dönüştürülmektedir:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =TABAN(4095; 16; 6) 000FFF

İlgili işlevler

 • ONDALIK: ONDALIK işlevi, başka bir tabandaki bir sayının metin gösterimini 10'luk tabana (ondalık) dönüştürür.
 • BIN2DEC:  İşaretli bir ikilik sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • BIN2HEX: İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • BIN2OCT: İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
 • OCT2BIN: İşaretli bir sekizlik sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • OCT2DEC: İşaretli bir sekizlik sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • OCT2HEX: İşaretli onluk bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • DEC2BIN: Onluk bir sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • DEC2OCT: Onluk bir sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
 • DEC2HEX: Onluk bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • HEX2BIN: İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • HEX2DEC: İşaretli bir onaltılık sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • HEX2OCT: İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü