TABAN (BASE) işlevi

TABAN işlevi, ondalık bir sayıyı başka bir tabanda metin gösterimine dönüştürür. Örneğin, ikilik sayılar için 2'lik taban.

TABAN işlevinin bölümleri

TABAN(değer, taban, [min_uzunluk])

Bölüm Açıklama Notlar
değer Tabana dönüştürülecek sayı.
 • Değer, sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tam sayı olmalıdır.
taban Değerin dönüştürüleceği taban (veya sayı tabanı).
 • Taban 2'den 36'ya kadar bir tam sayı olmalıdır.
min_uzunluk (İsteğe bağlı) Döndürülen metnin minimum uzunluğu.
 • Minimum uzunluk değeri, sonuçtaki anlamlı basamak sayısından büyükse, toplam basamak sayısı anlamlı_basamak_sayısı'na ulaşana kadar sonuç, sol taraftan başlanarak sıfırlarla doldurulur.

Örnek formüller

TABAN(255; 16)

TABAN(A2; 2)

TABAN(4095; 16; 6)

Notlar

 • Tam sayı olmayan sayısal bağımsız değişken değerleri, bir tam sayı oluşturacak şekilde kısaltılır.
 • TABAN işlevinin sonucunu kullanan tüm hesaplamaların, sonucun ondalık olmayan bir tabanda olabileceğini dikkate aldığından emin olun. Sonuçlar, Google E-Tablolar tarafından sessizce dönüştürülür. Örneğin, A2 hücresi 1111 değerini (31 ondalık değerinin ikilik eşdeğeri), B2 ise "=A2+9" gibi bir formül içeriyorsa, sonuç, ikilik hesaplamada yanlış olan 11120 değeri olacaktır.

Örnekler

Bu örnekte, 255 ondalık sayısı 16'lık tabana (onaltılık) dönüştürülmektedir:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =BASE(255; 16) FF

 

Bu örnekte, A2 hücresindeki sayı (ondalık 21 değeri), B2 hücresinde verilen tabana (onaltılık) dönüştürülmektedir:

  A B C D
1 Sayı Taban Formül Sonuç
2 21 2 =TABAN(A2; B2) 10101

 

Bu örnekte, 4095 ondalık sayısı 16'lık tabana (onaltılık) dönüştürülmektedir:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =TABAN(4095; 16; 6) 000FFF

İlgili işlevler

 • ONDALIK: ONDALIK işlevi, başka bir tabandaki bir sayının metin gösterimini 10'luk tabana (ondalık) dönüştürür.
 • BIN2DEC:  İşaretli bir ikilik sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • BIN2HEX: İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • BIN2OCT: İşaretli bir ikilik sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
 • OCT2BIN: İşaretli bir sekizlik sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • OCT2DEC: İşaretli bir sekizlik sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • OCT2HEX: İşaretli onluk bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • DEC2BIN: Onluk bir sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • DEC2OCT: Onluk bir sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
 • DEC2HEX: Onluk bir sayıyı işaretli onaltılık biçime dönüştürür.
 • HEX2BIN: İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli ikilik biçime dönüştürür.
 • HEX2DEC: İşaretli bir onaltılık sayıyı onluk biçime dönüştürür.
 • HEX2OCT: İşaretli bir onaltılık sayıyı işaretli sekizlik biçime dönüştürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?