Funksjonen GRUNNTALL (BASE)

Funksjonen GRUNNTALL konverterer et desimalt tall til en tekstrepresentasjon i et annet tallsystem. For eksempel grunntall 2 for binærform.

Delene i funksjonen GRUNNTALL

GRUNNTALL(verdi; grunntall; [min_lengde])

Del Beskrivelse Merknader
verdi Tallet som skal konverteres til grunntall.
 • Verdien må være et heltall større enn eller lik null.
grunntall Grunntallet (eller radiksen) som verdien skal konverteres til.
 • Grunntallet må være et heltall mellom 2 og 36.
min_lengde (Valgfritt) Minimumslengden på teksten som returneres.
 • Hvis verdien for minimumslengden er større enn antallet signifikante sifre i resultatet, blir resultatet fylt ut på venstre side med nuller til det totale antallet sifre når signifikante_sifre.

Eksempelformler

GRUNNTALL(255; 16)

GRUNNTALL(A2; 2)

GRUNNTALL(4095; 16; 6)

Merknader

 • Ikke-heltallige numeriske verdier avkortes til heltall.
 • Sørg for at alle beregninger som bruker resultatet av funksjonen GRUNNTALL, tar høyde for at det kan være i ikke-desimal form. Resultatene konverteres av Google Regneark i bakgrunnen. Hvis for eksempel celle A2 inneholder 1111 (den binære ekvivalenten til den desimale verdien 31) og B2 inneholder en formel som «=A2+9», blir resultatet 11120, noe som er feil i beregninger i binærform.

Eksempler

Dette eksemplet konverterer det desimale tallet 255 til grunntall 16 (heksadesimal):

  A B
1 Formel Resultat
2 =GRUNNTALL(255; 16) FF

 

Dette eksemplet konverterer tallet i celle A2 (desimal verdi 21) til grunntallet som er angitt i celle B2 (binærform):

  A B C D
1 Tall Grunntall Formel Resultat
2 21 2 =GRUNNTALL(A2; B2) 10101

 

Dette eksemplet konverterer det desimale tallet 4095 til grunntallet 16 (heksadesimal) med en minimumslengde på seks tegn:

  A B
1 Formel Resultat
2 =GRUNNTALL(4095; 16; 6) 000FFF

Beslektede funksjoner

 • DESIMAL (DECIMAL): Funksjonen DESIMAL konverterer tekstrepresentasjonen av et tall i et annet tallsystem til desimalform.
 • BINTILDES (BIN2DEC): BINTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til desimal form.
 • BINTILHEKS (BIN2HEX): BINTILHEKS-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • BINTILOKT (BIN2OCT): BINTILOKT-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til fortegnsbestemt oktalform.
 • OKTTILBIN (OCT2BIN): OKTTILBIN-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til fortegnsbestemt binærform.
 • OKTTILDES (OCT2DEC): OKTTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til desimal form.
 • OKTTILHEKS (OCT2HEX): OKTTILHEKS-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • DESTILBIN (DEC2BIN): DESTILBIN-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt binærform.
 • DESTILOKT (DEC2OCT): DESTILOKT-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt oktalform.
 • DESTILHEKS (DEC2HEX): DESTILHEKS-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • HEKSTILBIN (HEX2BIN): HEKSTILBIN-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimalt tall til fortegnsbestemt binærform.
 • HEKSTILDES (HEX2DEC): HEKSTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimalt tall til desimal form.
 • HEKSTILOKT (HEX2OCT): HEKSTILOKT-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimaltall til fortegnsbestemt oktalform.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?