Funksjonen GRUNNTALL (BASE)

Funksjonen GRUNNTALL konverterer et desimalt tall til en tekstrepresentasjon i et annet tallsystem. For eksempel grunntall 2 for binærform.

Delene i funksjonen GRUNNTALL

GRUNNTALL(verdi; grunntall; [min_lengde])

Del Beskrivelse Merknader
verdi Tallet som skal konverteres til grunntall.
 • Verdien må være et heltall større enn eller lik null.
grunntall Grunntallet (eller radiksen) som verdien skal konverteres til.
 • Grunntallet må være et heltall mellom 2 og 36.
min_lengde (Valgfritt) Minimumslengden på teksten som returneres.
 • Hvis verdien for minimumslengden er større enn antallet signifikante sifre i resultatet, blir resultatet fylt ut på venstre side med nuller til det totale antallet sifre når signifikante_sifre.

Eksempelformler

GRUNNTALL(255; 16)

GRUNNTALL(A2; 2)

GRUNNTALL(4095; 16; 6)

Merknader

 • Ikke-heltallige numeriske verdier avkortes til heltall.
 • Sørg for at alle beregninger som bruker resultatet av funksjonen GRUNNTALL, tar høyde for at det kan være i ikke-desimal form. Resultatene konverteres av Google Regneark i bakgrunnen. Hvis for eksempel celle A2 inneholder 1111 (den binære ekvivalenten til den desimale verdien 31) og B2 inneholder en formel som «=A2+9», blir resultatet 11120, noe som er feil i beregninger i binærform.

Eksempler

Dette eksemplet konverterer det desimale tallet 255 til grunntall 16 (heksadesimal):

  A B
1 Formel Resultat
2 =GRUNNTALL(255; 16) FF

 

Dette eksemplet konverterer tallet i celle A2 (desimal verdi 21) til grunntallet som er angitt i celle B2 (binærform):

  A B C D
1 Tall Grunntall Formel Resultat
2 21 2 =GRUNNTALL(A2; B2) 10101

 

Dette eksemplet konverterer det desimale tallet 4095 til grunntallet 16 (heksadesimal) med en minimumslengde på seks tegn:

  A B
1 Formel Resultat
2 =GRUNNTALL(4095; 16; 6) 000FFF

Beslektede funksjoner

 • DESIMAL (DECIMAL): Funksjonen DESIMAL konverterer tekstrepresentasjonen av et tall i et annet tallsystem til desimalform.
 • BINTILDES (BIN2DEC): BINTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til desimal form.
 • BINTILHEKS (BIN2HEX): BINTILHEKS-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • BINTILOKT (BIN2OCT): BINTILOKT-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt binærtall til fortegnsbestemt oktalform.
 • OKTTILBIN (OCT2BIN): OKTTILBIN-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til fortegnsbestemt binærform.
 • OKTTILDES (OCT2DEC): OKTTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til desimal form.
 • OKTTILHEKS (OCT2HEX): OKTTILHEKS-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt oktaltall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • DESTILBIN (DEC2BIN): DESTILBIN-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt binærform.
 • DESTILOKT (DEC2OCT): DESTILOKT-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt oktalform.
 • DESTILHEKS (DEC2HEX): DESTILHEKS-funksjonen konverterer et desimalt tall til fortegnsbestemt heksadesimalform.
 • HEKSTILBIN (HEX2BIN): HEKSTILBIN-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimalt tall til fortegnsbestemt binærform.
 • HEKSTILDES (HEX2DEC): HEKSTILDES-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimalt tall til desimal form.
 • HEKSTILOKT (HEX2OCT): HEKSTILOKT-funksjonen konverterer et fortegnsbestemt heksadesimaltall til fortegnsbestemt oktalform.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny