CSC işlevi

CSC işlevi, radyan cinsinden verilen bir açının kosekantını döndürür.

CSC işlevinin bölümleri

CSC(açı)

Bölüm Açıklama Notlar
açı Kosekantı hesaplanacak gerçek sayı değeri.  

Örnek formüller

CSC(PI())

CSC(A1)

CSC(1)

Örnek

Bu örnekte CSC işlevi, verilen açının kosekantını radyan cinsinden gösterir:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =CSC(1) 1,188395106
3 =CSC(-1) -1,188395106
4 =CSC(4) -1,321348709
5 =CSC(0) #DIV/0!

İlgili işlevler

 • COT: COT işlevi, radyan cinsinden verilen bir açının kotanjantını döndürür.
 • COTH: COTH işlevi, gerçek sayının hiperbolik kotanjantını döndürür.
 • ACOT: ACOT işlevi, radyan cinsinden bir değerin ters kotanjantını döndürür.
 • ATANH: Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.
 • ATAN: Değerin ters tanjantını radyan cinsinden döndürür.
 • ATAN2: Başlangıç noktası (0,0) ve belirtilen koordinat çifti ("x","y") arasındaki doğru parçasının x ekseniyle açısını radyan cinsinden döndürür.
 • ASINH: Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür.
 • ASIN: Değerin ters sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • SIN: Açının sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • COS: Açının kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • ACOSH: Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür.
 • ACOS: Değerin ters kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • DEGREES: Radyan cinsinden açı değerini dereceye dönüştürür.
 • RADIANS: Derece cinsinden açı değerini radyana dönüştürür.
 • PI: 14 ondalık basamağa kadar Pi değerini döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?