COTH işlevi

COTH işlevi, gerçek sayının hiperbolik kotanjantını döndürür.

COTH işlevinin bölümleri

COTH(değer)

Bölüm Açıklama Notlar
değer Hiperbolik kotanjantı hesaplanacak gerçek sayı değeri.  

Örnek formüller

COTH(A1)

COTH(1)

Örnek

Bu örnekte COTH işlevi, verilen açıların hiperbolik kotanjantını radyan cinsinden gösterir:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =COTH(1) 1,313035285
3 =COTH(-1) -1,313035285
4 =COTH(4) 1,00067115
5 =COTH(0) #DIV/0!

İlgili işlevler

 • COT: COT işlevi, radyan cinsinden verilen bir açının kotanjantını döndürür.
 • ACOT: ACOT işlevi, radyan cinsinden bir değerin ters kotanjantını döndürür.
 • ATANH: Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.
 • ATAN: Değerin ters tanjantını radyan cinsinden döndürür.
 • ATAN2: Başlangıç noktası (0,0) ve belirtilen koordinat çifti ("x","y") arasındaki doğru parçasının x ekseniyle açısını radyan cinsinden döndürür.
 • ASİNH: Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür.
 • ASİN: Değerin ters sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • SİN: Açının sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • COS: Açının kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • ACOSH: Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür.
 • ACOS: Değerin ters kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • DERECE: Radyan cinsinden açı değerini dereceye dönüştürür.
 • RADYAN: Derece cinsinden açı değerini radyana dönüştürür.
 • : 14 ondalık basamağa kadar Pi değerini döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?