KOMBİNASYONA (COMBINA) işlevi

The COMBINA function returns the number of ways to choose some number of objects from a pool of a given size of objects, including ways to choose the same object multiple times (also known as choosing with replacement).

KOMBİNASYONA işlevinin bölümleri

KOMBİNASYONA(n; k)

Bölüm Açıklama Notlar
n Seçim yapılacak nesne havuzunun boyutu.
  • Verilen n değerleri 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır.
k Seçilecek nesne sayısı.
  • Verilen k değerleri 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır.

Örnek formüller

KOMBİNASYONA(5; 3)

KOMBİNASYONA(A1; B1)

Notlar

  • KOMBİNASYONA işlevi içinde seçilen nesnelerin sırası dikkate alınmaz.
  • KOMBİNASYONA(n; k) formülü, KOMBİNASYON(n+k-1) formülüne denk olup, bu formül "(n+k-1) seç k" veya olarak okunabilir.
  • KOMBİNASYONA(n; k) formülü aynı zamanda ÇARPINIM(n+k-1)/(ÇARPINIM(k)*ÇARPINIM(n-1)) formülüne de denktir, ancak bağımsız değişkenlerde daha büyük sayıların kullanımını destekler.
  • KOMBİNASYONA işlevine ondalık kısımlı bir sayı (veya böyle bir sayıya başvuru) girilirse, ondalık kısım, hesaplamadan önce sessizce kesilir.
  • n+k bağımsız değişkenlerinden bazıları 1031'den büyükse veya 1031'e eşitse, #NUM! hatası döndürülür.

Örnekler

2 nesne içeren (örneğin, A ve B) bir havuzun bulunduğu aşağıdaki örnekte, seçim yapıldığında 3 olası kombinasyon vardır: (A; B), (A; A) ve (B; B):

  A B
1 Formül Sonuç
2 =KOMBİNASYONA(2; 2) 3

 

5 nesne içeren bir havuzun bulunduğu aşağıdaki örnekte, 3 nesne seçildiğinde 35 olası kombinasyon vardır:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =KOMBİNASYONA(5; 3) 35

İlgili işlevler

  • ÇARPINIM: Sayının faktöriyelini döndürür.
  • KOMBİNASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü