KOMBİNASYONA (COMBINA) işlevi

The COMBINA function returns the number of ways to choose some number of objects from a pool of a given size of objects, including ways to choose the same object multiple times (also known as choosing with replacement).

KOMBİNASYONA işlevinin bölümleri

KOMBİNASYONA(n; k)

Bölüm Açıklama Notlar
n Seçim yapılacak nesne havuzunun boyutu.
  • Verilen n değerleri 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır.
k Seçilecek nesne sayısı.
  • Verilen k değerleri 0'dan büyük veya 0'a eşit olmalıdır.

Örnek formüller

KOMBİNASYONA(5; 3)

KOMBİNASYONA(A1; B1)

Notlar

  • KOMBİNASYONA işlevi içinde seçilen nesnelerin sırası dikkate alınmaz.
  • KOMBİNASYONA(n; k) formülü, KOMBİNASYON(n+k-1) formülüne denk olup, bu formül "(n+k-1) seç k" veya olarak okunabilir.
  • KOMBİNASYONA(n; k) formülü aynı zamanda ÇARPINIM(n+k-1)/(ÇARPINIM(k)*ÇARPINIM(n-1)) formülüne de denktir, ancak bağımsız değişkenlerde daha büyük sayıların kullanımını destekler.
  • KOMBİNASYONA işlevine ondalık kısımlı bir sayı (veya böyle bir sayıya başvuru) girilirse, ondalık kısım, hesaplamadan önce sessizce kesilir.
  • n+k bağımsız değişkenlerinden bazıları 1031'den büyükse veya 1031'e eşitse, #NUM! hatası döndürülür.

Örnekler

2 nesne içeren (örneğin, A ve B) bir havuzun bulunduğu aşağıdaki örnekte, seçim yapıldığında 3 olası kombinasyon vardır: (A; B), (A; A) ve (B; B):

  A B
1 Formül Sonuç
2 =KOMBİNASYONA(2; 2) 3

 

5 nesne içeren bir havuzun bulunduğu aşağıdaki örnekte, 3 nesne seçildiğinde 35 olası kombinasyon vardır:

  A B
1 Formül Sonuç
2 =KOMBİNASYONA(5; 3) 35

İlgili işlevler

  • ÇARPINIM: Sayının faktöriyelini döndürür.
  • KOMBİNASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?