ฟังก์ชัน COMBINA

The COMBINA function returns the number of ways to choose some number of objects from a pool of a given size of objects, including ways to choose the same object multiple times (also known as choosing with replacement).

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน COMBINA

COMBINA(n, k)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
n ขนาดของกลุ่มวัตถุที่เลือกได้
  • ค่า n ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0
k จำนวนวัตถุที่เลือกได้
  • ค่า k ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0

สูตรตัวอย่าง

COMBINA(5, 3)

COMBINA(A1, B1)

หมายเหตุ

  • ลำดับของออบเจ็กต์ที่เลือกภายในฟังก์ชัน COMBINA นั้นไม่สำคัญ
  • COMBINA(n, k) มีค่าเท่ากับ COMBIN(n+k-1) ซึ่งจะอ่านได้ว่า "(n+k-1)เลือก k" หรือ
  • COMBINA(n, k) ยังมีค่าเท่ากับ FACT(n+k-1)/(FACT(k)*FACT(n-1)) แต่จะรองรับอาร์กิวเมนต์ในจำนวนที่มากกว่า
  • หากมีการระบุตัวเลข (หรืออ้างอิงไปยังตัวเลข) ที่มีทศนิยมในฟังก์ชัน COMBINA ระบบจะตัดทศนิยมออกก่อนการคำนวณ
  • หากอาร์กิวเมนต์ n + k บางตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 1031 ระบบจะแสดงผลข้อผิดพลาด #NUM!

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้มีกลุ่มออบเจ็กต์ 2 รายการ (เช่น A และ B) มีชุดค่าผสมที่เลือกได้ 3 แบบ ได้แก่ (A, B), (A, A) และ (B, B)

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =COMBINA(2, 2) 3

 

ตัวอย่างนี้มีกลุ่มออบเจ็กต์ 5 รายการ มีชุดค่าผสมของออบเจ็กต์ 3 รายการที่เลือกได้ 35 แบบ

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =COMBINA(5, 3) 35

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • FACT: ส่งคืนค่าแฟกทอเรียลของจำนวน
  • COMBIN: ส่งคืนจำนวนของวิธีการที่จะเลือกจำนวนของวัตถุบางอย่างจากกลุ่มตัวเลือกของวัตถุซึ่งมีขนาดที่กำหนด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร