Funksjonen KOMBINASJONA (COMBINA)

KOMBINASJONA-funksjonen returnerer antallet måter å velge et antall objekter på fra et sett med objekter av en gitt størrelse, inkludert måter å velge samme objekt flere ganger på (også kalt valg med erstatning).

Delene i funksjonen KOMBINASJONA

KOMBINASJONA(n; k)

Del Beskrivelse Merknader
n Utvalget av objekter det skal velges blant.
  • De gitte n-verdiene må være større enn eller lik 0.
k Antallet objekter som skal velges.
  • De gitte k-verdiene må være større enn eller lik 0.

Eksempelformler

KOMBINASJONA(5; 3)

KOMBINASJONA(A1; B1)

Merknader

  • Rekkefølgen til de valgte objektene i KOMBINASJONA-funksjonen spiller ingen rolle.
  • KOMBINASJONA(n; k) tilsvarer KOMBINASJON(n+k-1), som kan leses som «(n+k-1)velg k» or .
  • KOMBINASJONA(n; k) tilsvarer også FAKULTET(n+k-1)/(FAKULTET(k)*FAKULTET(n-1)), men støtter bruken av større tall som argumenter.
  • Hvis et tall (eller en referanse til et tall) med en desimaldel oppgis til KOMBINASJONA, avkortes desimaldelen i bakgrunnen før beregningen.
  • Hvis summen av argumentene n+k er større enn eller lik 1031, returneres feilmeldingen #NUM!.

Eksempler

I det følgende eksemplet med et utvalg på to objekter (for eksempel A og B), er det tre mulige valgte kombinasjoner: (A; B), (A; A) og (B; B):

  A B
1 Formel Resultat
2 =KOMBINASJONA(2; 2) 3

 

I dette eksempelet, med et utvalg på fem objekter, finnes det 35 mulige kombinasjoner av tre objekter:

  A B
1 Formel Resultat
2 =KOMBINASJONA(5; 3) 35

Beslektede funksjoner

  • FAKULTET (FACT): Funksjonen FAKULTET returnerer fakultetet av et tall.
  • KOMBINASJON (COMBIN): Funksjonen KOMBINASJON returnerer antallet måter å velge et antall objekter på fra et sett med objekter av en gitt størrelse.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny