Funksjonen KOMBINASJONA (COMBINA)

KOMBINASJONA-funksjonen returnerer antallet måter å velge et antall objekter på fra et sett med objekter av en gitt størrelse, inkludert måter å velge samme objekt flere ganger på (også kalt valg med erstatning).

Delene i funksjonen KOMBINASJONA

KOMBINASJONA(n; k)

Del Beskrivelse Merknader
n Utvalget av objekter det skal velges blant.
  • De gitte n-verdiene må være større enn eller lik 0.
k Antallet objekter som skal velges.
  • De gitte k-verdiene må være større enn eller lik 0.

Eksempelformler

KOMBINASJONA(5; 3)

KOMBINASJONA(A1; B1)

Merknader

  • Rekkefølgen til de valgte objektene i KOMBINASJONA-funksjonen spiller ingen rolle.
  • KOMBINASJONA(n; k) tilsvarer KOMBINASJON(n+k-1), som kan leses som «(n+k-1)velg k» or .
  • KOMBINASJONA(n; k) tilsvarer også FAKULTET(n+k-1)/(FAKULTET(k)*FAKULTET(n-1)), men støtter bruken av større tall som argumenter.
  • Hvis et tall (eller en referanse til et tall) med en desimaldel oppgis til KOMBINASJONA, avkortes desimaldelen i bakgrunnen før beregningen.
  • Hvis summen av argumentene n+k er større enn eller lik 1031, returneres feilmeldingen #NUM!.

Eksempler

I det følgende eksemplet med et utvalg på to objekter (for eksempel A og B), er det tre mulige valgte kombinasjoner: (A; B), (A; A) og (B; B):

  A B
1 Formel Resultat
2 =KOMBINASJONA(2; 2) 3

 

I dette eksempelet, med et utvalg på fem objekter, finnes det 35 mulige kombinasjoner av tre objekter:

  A B
1 Formel Resultat
2 =KOMBINASJONA(5; 3) 35

Beslektede funksjoner

  • FAKULTET (FACT): Funksjonen FAKULTET returnerer fakultetet av et tall.
  • KOMBINASJON (COMBIN): Funksjonen KOMBINASJON returnerer antallet måter å velge et antall objekter på fra et sett med objekter av en gitt størrelse.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?