AVERAGE.WEIGHTED işlevi

The AVERAGE.WEIGHTED function finds the weighted average of a set of values, given the values and the corresponding weights.

AVERAGE.WEIGHTED işlevinin bölümleri

AVERAGE.WEIGHTED(değerler, ağırlıklar, [ek değerler], [ek ağırlıklar])

Bölüm Açıklama Notlar
değerler Ortalaması alınacak değerler.
  • Bir hücre aralığına başvurabilir veya değerleri içerebilir.
ağırlıklar Uygulanacak ağırlıkların karşılık gelen listesi.
  • Bir hücre aralığına başvurabilir veya ağırlıkları içerebilir.
  • Ağırlıklar negatif olamaz, ancak sıfır olabilir.
  • Ağırlıklardan en az biri pozitif olmalıdır.
  • Bir hücre aralığı kullanılıyorsa, bu aralık, değerler dizisiyle aynı sayıda satır ve sütuna sahip olmalıdır.
[ek_değerler] Ortalaması alınacak ek değerler.
  • Ek değerler isteğe bağlıdır.
[ek_ağırlıklar] Uygulanacak ek ağırlıklar.
  • Ek ağırlıklar isteğe bağlıdır, ancak her ek_değer'in ardından tam olarak bir ek_ağırlık gelmelidir.

 

Örnek formüller

AVERAGE.WEIGHTED(10; 1; 20; 3)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2; B1:B2)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2; B1:B2; C1; C2)

Örnekler

Bu örnek, farklı sayı ve ağırlıkların ağırlıklı ortalamalarını gösterir:

  A B C D
1 2 1 Formül Sonuç
2 4 3 =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2; B1:B2) 3,5
3 8 6 =AVERAGE.WEIGHTED(2; 10; 4; 15) 3,2
4     =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2; B1:B2; C1; C2) 6,2

 

Bu ağırlıklı ortalama örneği, bir kişinin okulda belli bir derste aldığı notu hesaplar:

  A B C
1 Öğe Not Final notuna etki eden yüzde
2 Ev ödevi 95 %25
3 Derse katılım 90 %10
4 Dönem ortası sınavı 85 %15
5 Projeler 88 %20
6 Final sınavı 82 %30
7   Formül Sonuç
8 Final notu =AVERAGE.WEIGHTED(B2:B6; C2:C6) 87,7

İlgili işlevler

  • TOPLA.ÇARPIM: Eşit büyüklükteki iki dizi veya aralıktaki karşılık gelen girişlerin çarpımlarının toplamını hesaplar.
  • ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?