ฟังก์ชัน AVERAGE.WEIGHTED

The AVERAGE.WEIGHTED function finds the weighted average of a set of values, given the values and the corresponding weights.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน AVERAGE.WEIGHTED

AVERAGE.WEIGHTED(values, weights, [additional values], [additional weights])

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
values ค่าที่จะหาค่าเฉลี่ย
  • อาจอ้างอิงช่วงของเซลล์หรืออาจมีค่าในตัวเอง
weights รายการค่าน้ำหนักที่เกี่ยวข้องที่จะใช้คำนวน
  • อาจอ้างอิงช่วงของเซลล์หรืออาจมีค่าน้ำหนักในตัวเอง
  • น้ำหนักต้องไม่เป็นค่าลบ แต่อาจเป็น 0 ได้
  • น้ำหนักอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นค่าบวก
  • หากใช้ช่วงของเซลล์ ช่วงนั้นจะต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากับช่วงของค่า
[additional_values] ค่าเพิ่มเติมที่จะหาค่าเฉลี่ย
  • ไม่จำเป็นต้องระบุค่าเพิ่มเติม
[additional_weights] ค่าน้ำหนักเพิ่มเติมที่จะใช้คำนวณ
  • ไม่จำเป็นต้องระบุค่าน้ำหนักเพิ่มเติม แต่ additional_value แต่ละรายการจะต้องตามด้วยค่า additional_weight หนึ่งรายการ

 

สูตรตัวอย่าง

AVERAGE.WEIGHTED(10, 1, 20, 3)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้แสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวเลขและน้ำหนักต่างๆ

  A B C D
1 2 1 สูตร ผลลัพธ์
2 4 3 =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2) 3.5
3 8 6 =AVERAGE.WEIGHTED(2, 10, 4, 15) 3.2
4     =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2) 6.2

 

ตัวอย่างของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนี้จะใช้เพื่อคำนวณเกรดของบุคคลในหลักสูตรของโรงเรียน

  A B C
1 รายการ เกรด เปอร์เซ็นต์ของเกรดรวม
2 การบ้าน 95 25%
3 การมีส่วนร่วม 90 10
4 สอบกลางภาค 85 15%
5 โครงการ 88 20%
6 สอบปลายภาค 82 30%
7   สูตร ผลลัพธ์
8 เกรดรวม =AVERAGE.WEIGHTED(B2:B6, C2:C6) 87.7

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • SUMPRODUCT: คำนวณผลรวมของผลคูณของข้อมูลที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์หรือช่วงที่มีขนาดเท่ากันสองรายการ
  • AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก