AVERAGE.WEIGHTED-funktio

AVERAGE.WEIGHTED-funktio laskee arvojoukon painotetun keskiarvon annettujen arvojen ja niitä vastaavien painotusten perusteella.

AVERAGE.WEIGHTED-funktion osat

AVERAGE.WEIGHTED(arvot, painotukset, [muut arvot], [muut painotukset])

Osa Kuvaus Huomioitavaa
arvot Arvot, joiden keskiarvo lasketaan.
  • Voit lisätä tähän viittauksen soluväliin tai arvot sellaisenaan.
painotukset Sovellettava painotusten luettelo.
  • Voit lisätä tähän viittauksen soluväliin tai painotukset sellaisenaan.
  • Painotukset eivät voi olla negatiivisia. Niiden arvo voi kuitenkin olla nolla.
  • Vähintään yhden painotuksen on oltava positiivinen.
  • Jos käytät soluväliä, välissä on oltava yhtä monta riviä ja saraketta kuin arvovälissä.
[muut_arvot] Muut arvot, joiden keskiarvo lasketaan.
  • Muut arvot ovat valinnaisia.
[muut_painotukset] Muut sovellettavat painotukset.
  • Muut painotukset ovat valinnaisia, mutta jokaisen muut_arvot-parametrin jälkeen on tultava tasan yksi muut_painotukset-parametri.

 

Esimerkkikaavat

AVERAGE.WEIGHTED(10, 1, 20, 3)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2)

Esimerkkejä

Tässä esimerkissä näytetään eri lukujen ja painotusten painotetut keskiarvot.

  A B C D
1 2 1 Kaava Tulos
2 4 3 =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2) 3.5
3 8 6 =AVERAGE.WEIGHTED(2, 10, 4, 15) 3.2
4     =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2) 6.2

 

Tässä painotettujen keskiarvojen esimerkissä lasketaan oppilaan koulukurssista saama arvosana.

  A B C
1 Arvioinnin aihe Arvosana Osuus loppuarvosanasta
2 Läksyt 95 25 %
3 Osallistuminen 90 10 %
4 Välikoe 85 15 %
5 Projektit 88 20 %
6 Loppukoe 82 30 %
7   Kaava Tulos
8 Loppuarvosana =AVERAGE.WEIGHTED(B2:B6, C2:C6) 87.7

Aiheeseen liittyvät funktiot

  • TULOJEN.SUMMA: TULOJEN.SUMMA-funktio laskee kahden vastaavankokoisia matriiseja tai välejä sisältävän taulukon tietojen summan.
  • KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?