AVERAGE.WEIGHTED-funktio

AVERAGE.WEIGHTED-funktio laskee arvojoukon painotetun keskiarvon annettujen arvojen ja niitä vastaavien painotusten perusteella.

AVERAGE.WEIGHTED-funktion osat

AVERAGE.WEIGHTED(arvot, painotukset, [muut arvot], [muut painotukset])

Osa Kuvaus Huomioitavaa
arvot Arvot, joiden keskiarvo lasketaan.
  • Voit lisätä tähän viittauksen soluväliin tai arvot sellaisenaan.
painotukset Sovellettava painotusten luettelo.
  • Voit lisätä tähän viittauksen soluväliin tai painotukset sellaisenaan.
  • Painotukset eivät voi olla negatiivisia. Niiden arvo voi kuitenkin olla nolla.
  • Vähintään yhden painotuksen on oltava positiivinen.
  • Jos käytät soluväliä, välissä on oltava yhtä monta riviä ja saraketta kuin arvovälissä.
[muut_arvot] Muut arvot, joiden keskiarvo lasketaan.
  • Muut arvot ovat valinnaisia.
[muut_painotukset] Muut sovellettavat painotukset.
  • Muut painotukset ovat valinnaisia, mutta jokaisen muut_arvot-parametrin jälkeen on tultava tasan yksi muut_painotukset-parametri.

 

Esimerkkikaavat

AVERAGE.WEIGHTED(10, 1, 20, 3)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2)

AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2)

Esimerkkejä

Tässä esimerkissä näytetään eri lukujen ja painotusten painotetut keskiarvot.

  A B C D
1 2 1 Kaava Tulos
2 4 3 =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2) 3.5
3 8 6 =AVERAGE.WEIGHTED(2, 10, 4, 15) 3.2
4     =AVERAGE.WEIGHTED(A1:A2, B1:B2, C1, C2) 6.2

 

Tässä painotettujen keskiarvojen esimerkissä lasketaan oppilaan koulukurssista saama arvosana.

  A B C
1 Arvioinnin aihe Arvosana Osuus loppuarvosanasta
2 Läksyt 95 25 %
3 Osallistuminen 90 10 %
4 Välikoe 85 15 %
5 Projektit 88 20 %
6 Loppukoe 82 30 %
7   Kaava Tulos
8 Loppuarvosana =AVERAGE.WEIGHTED(B2:B6, C2:C6) 87.7

Aiheeseen liittyvät funktiot

  • TULOJEN.SUMMA: TULOJEN.SUMMA-funktio laskee kahden vastaavankokoisia matriiseja tai välejä sisältävän taulukon tietojen summan.
  • KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko