ACOTH işlevi

The ACOTH function returns the inverse hyperbolic cotangent of a value in radians.

ACOTH işlevinin bölümleri

ACOTH(değer)

Bölüm Açıklama Notlar
değer Ters hiperbolik kotanjantı hesaplanacak değer.
 • Değerler, -1 ile 1 arasında bir sayı olmamalıdır.

Örnek formüller

ACOTH(2)

ACOTH(10)

ACOTH(A1)

Notlar

 • ACOTH işlevine -1 ile 1 arasında bir sayı iletilirse, #NUM hatası döndürülür.
 • ACOTH bazen matematikte veya diğer programlarda "arccoth" veya "coth-1(x)" olarak yazılır.
 • ACOTH işlevinin sonucunu radyandan dereceye dönüştürmek için DERECE işlevini kullanın.

Örnekler

  A B C
1 Tarih Formül Sonuç
2 4 =ACOTH(A2) 0,2554128119
3 -4 =ACOTH(A3) -0,2554128119
4   =ACOTH(10) 0,1003353477

İlgili işlevler

 • ACOT: ACOT işlevi, radyan cinsinden bir değerin ters kotanjantını döndürür.
 • COTH: COTH işlevi, gerçek sayının hiperbolik kotanjantını döndürür.
 • COT: COT işlevi, radyan cinsinden verilen bir açının kotanjantını döndürür.
 • ATANH: Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.
 • ATAN: Değerin ters tanjantını radyan cinsinden döndürür.
 • ASİNH: Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür.
 • ASİN: Değerin ters sinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • ACOSH: Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür.
 • ACOS: Değerin ters kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
 • DERECE: Radyan cinsinden açı değerini dereceye dönüştürür.
 • RADYAN: Derece cinsinden açı değerini radyana dönüştürür.
 • : 14 ondalık basamağa kadar Pi değerini döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?