Funksjonen ACOTH

Funksjonen ACOTH returnerer den inverse hyperbolske cotangensen til en verdi, angitt i radianer.

Delene i funksjonen ACOTH

ACOTH(verdi)

Del Beskrivelse Merknader
verdi Verdien det skal beregnes invers hyperbolsk cotangens for.
 • Verdiene kan ikke være et tall mellom -1 og 1.

Eksempelformler

ACOTH(2)

ACOTH(10)

ACOTH(A1)

Merknader

 • Hvis et tall mellom -1 og 1 sendes til ACOTH, returneres feilmeldingen #NUM!.
 • ACOTH skrives noen ganger som «arccoth» eller «coth-1(x)» i matematikk eller andre programmer.
 • Bruk funksjonen GRADER til å konvertere resultatet av ACOTH fra radianer til grader.

Eksempler

  A B C
1 Dato Formel Resultat
2 4 =ACOTH(A2) 0,2554128119
3 -4 =ACOTH(A3) -0,2554128119
4   =ACOTH(10) 0,1003353477

Beslektede funksjoner

 • ACOT: ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • ARCTANH (ATANH): ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ARCTAN (ATAN): ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ARCSINH (ASINH): ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ARCSIN (ASIN): ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • ARCCOSH (ACOSH): ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ARCCOS (ACOS): ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • GRADER (DEGREES): DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANER (RADIANS): RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny