Funksjonen ACOTH

Funksjonen ACOTH returnerer den inverse hyperbolske cotangensen til en verdi, angitt i radianer.

Delene i funksjonen ACOTH

ACOTH(verdi)

Del Beskrivelse Merknader
verdi Verdien det skal beregnes invers hyperbolsk cotangens for.
 • Verdiene kan ikke være et tall mellom -1 og 1.

Eksempelformler

ACOTH(2)

ACOTH(10)

ACOTH(A1)

Merknader

 • Hvis et tall mellom -1 og 1 sendes til ACOTH, returneres feilmeldingen #NUM!.
 • ACOTH skrives noen ganger som «arccoth» eller «coth-1(x)» i matematikk eller andre programmer.
 • Bruk funksjonen GRADER til å konvertere resultatet av ACOTH fra radianer til grader.

Eksempler

  A B C
1 Dato Formel Resultat
2 4 =ACOTH(A2) 0,2554128119
3 -4 =ACOTH(A3) -0,2554128119
4   =ACOTH(10) 0,1003353477

Beslektede funksjoner

 • ACOT: ACOT-funksjonen returnerer den inverse hyperbolske cotangensen for en verdi i radianer.
 • COTH: COTH-funksjonen returnerer hyperbolsk cotangens for et reelt tall.
 • COT: COT-funksjonen returnerer cotangens for en vinkel angitt i radianer.
 • ARCTANH (ATANH): ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.
 • ARCTAN (ATAN): ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.
 • ARCSINH (ASINH): ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.
 • ARCSIN (ASIN): ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.
 • ARCCOSH (ACOSH): ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.
 • ARCCOS (ACOS): ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.
 • GRADER (DEGREES): DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.
 • RADIANER (RADIANS): RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.
 • PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?