Analysera data i BigQuery i Kalkylark

Du kan få åtkomst till och analysera din BigQuery-data i Google Kalkylark med dataanslutare.

Du kan analysera och dela stora dataset från kalkylarket med BigQuery-dataanslutaren. Du kan också använda dataanslutaren för att

 • samarbeta med partner, analytiker eller andra intressenter i ett välbekant gränssnitt för kalkylark
 • säkerställa en enda sanningskälla för data utan att behöva skapa ytterligare .csv-exporter
 • strömlinjeforma rapport- och översiktsarbetsflöden.

Detta behövs

Du behöver en av följande kontotyper för att ansluta till BigQuery: 

 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite for Education
 • G Suite Enterprise for Education
 • Drive Enterprise

Läs mer om G Suite.

BigQuery-dataanslutaren är bara tillgänglig för kvalificerade jobb- eller skolkonton och du är inte inloggad. 

Logga in på ditt jobb- eller skolkonto

Steg 1: Välj eller lägg till ett faktureringsprojekt

Om du ska kunna lägga till eller använda ett BigQuery-projekt i Kalkylark måste du ha någon av följande projektroller i BigQuery:

 • bigquery.user ELLER
 • bigquery.jobUser och bigquery.dataViewer

Läs om hur du ändrar behörighet.

Hitta ett projekt

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Data följt av Dataanslutare följt av BigQuery på menyn högst upp.
 3. Klicka på Välj ett projekt under Faktureringsprojekt.

Steg 2: Skriv och redigera en fråga

 1. Klicka på Skriv fråga när du har valt eller lagt till ett faktureringsprojekt.
 2. Ange sökfrågan i sökfrågeredigeraren.
  • Obs! Om du vill förhandsgranska hur mycket data som genomsöks klickar du på kryssmarkeringen Bockmarkering nere till höger.
 3. Klicka på Infoga resultat längst ned till höger i redigeraren.

Obs! Det finns en tidsgräns på 4 minuter och 30 sekunder för frågekörning.
 

Jämföra data i Kalkylark och BigQuery

Om du vill jämföra data måste du kanske ändra datatypen. Om en kolumn exempelvis är strängdata i BigQuery måste den vara ren text i Kalkylark för att jämförelsen ska bli korrekt.

Om datatypen i kalkylarket och BigQuery skiljer sig åt kan du göra följande:

Anmärkningar

 • När du kör en sökfråga används dina kalkylarksbehörigheter, inte behörigheterna för kalkylarkets ägare.
 • Du kan hämta upp till 10 000 rader per sökfråga från BigQuery.
 • Data som du hämtar från BigQuery är skrivskyddad.
 • Endast standard-SQL stöds av BigQuery. 
Lägga till parametrar i sökfrågan

Konfigurera en parameter om du vill värdet för en cell i en sökfråga.

 1. Till höger om frågeredigeraren klickar du på Parametrar följt av Lägg till.
 2. Ange ett namn på parametern och cellen du vill referera till.
 3. Klicka på Lägg till.

Schemalägg en uppdatering av din fråga

Du kan spela in ett makro och lägga till en utlösare för automatisk uppdatering av din sökning på en viss flik.

Steg 1: Spela in ett makro uppdatering av din data

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark med data som är kopplad till BigQuery i Google Kalkylark.
 2. Spela in ett makro från en annan flik än den du vill uppdatera.
 3. När du har startat inspelningen växlar du till fliken du vill uppdatera.
 4. Klicka på Uppdatera längst ned till vänster.
 5. Klicka på Spara.

Steg 2: Schemalägg ditt makro

 1. Klicka på Verktyg följt av Skriptredigerare högst upp.
 2. Klicka på Redigera följt av Utlösande faktorer för aktuellt projekt högst upp.
 3. Klicka på Lägg till utlösare längst ned till höger.
 4. Klicka på Spara
Exempelsökningar

Enkel sökfråga:

SELECT

word,

SUM(word_count) AS word_count

FROM

`bigquery-public-data.samples.shakespeare`

WHERE word IN ('me', 'I', 'you')

GROUP BY word;

Fråga med parameter:

SELECT SUM(kw_total)

FROM `bigquery-public-data.sunroof_solar.solar_potential_by_censustract`

WHERE state_name = @STATENAME;

 • Med tilläggsparameterns inställd på STATENAME och cellreferensen inställd på Sheet1!A3, som har värdet av New York.

Ändra faktureringsprojekt eller behörigheter

Ändra faktureringsprojekt
 1. I sökfrågeredigeraren klickar du på Frågeinställningar till höger.
 2. Välj ett projekt under Faktureringsprojekt.
Ändra vem som kan se och redigera frågor eller resultat

Vilka åtgärder du utföra beror på dina projekt- och kalkylarksbehörigheter.

Användaråtgärder i Kalkylark Nödvändig projektroll i BigQuery Nödvändiga behörigheter i Kalkylark
Skapa eller redigera BigQuery-sökfrågan bigquery.user ELLER bigquery.jobUser och bigquery.dataViewer Ägare, redigerare
Visa BigQuery-sökfrågan Ingen Ägare, redigerare, läsbehörig
Uppdatera data från en BigQuery-sökfråga bigquery.user ELLER bigquery.jobUser och bigquery.dataViewer Ägare, redigerare
Se hämtad data från en BigQuery-sökfråga Ingen Ägare, redigerare, läsbehörig


Obs!

 • Frågor körs med användarens kalkylarksbehörigheter, inte behörigheterna för kalkylarkets ägare.
 • Användare utanför domänen kan bara interagera med ett domänägt kalkylark om domänens G Suite-administratör har tillåtit det.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?