BigQuery-gegevens analyseren in Spreadsheets

Je kunt je BigQuery-gegevens openen en analyseren in Google Spreadsheets met behulp van gegevensconnectors.

Met de BigQuery-gegevensconnector kun je grote datasets uit je spreadsheet analyseren en delen. Je kunt de gegevensconnector ook gebruiken om:

 • met partners, analisten of andere belanghebbenden samen te werken in een vertrouwde spreadsheet,
 • een Single Source Of Truth voor gegevens te garanderen zonder extra .csv-exports te hoeven maken,
 • je rapportage- en dashboardworkflows te stroomlijnen.

Wat je nodig hebt

Als je een account wilt koppelen aan BigQuery, heb je een van de volgende accounttypen nodig:

 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite for Education
 • G Suite Enterprise for Education
 • Drive Enterprise

Meer informatie over G Suite

De BigQuery-gegevensconnector is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende werk- of schoolaccounts (je bent momenteel niet ingelogd).

Inloggen op je werk- of schoolaccount

Stap 1: Kies een factureringsproject of voeg er een toe

Als je een BigQuery-project in Spreadsheets wilt toevoegen of gebruiken, moet je projectrol in BigQuery een van de volgende zijn:

 • bigquery.user OF
 • bigquery.jobUser en bigquery.dataViewer

Meer informatie over hoe je rechten kunt wijzigen

Een project zoeken

 1. Open op je computer een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Klik in het menu bovenaan op Gegevens en vervolgens Gegevensconnectors en vervolgens BigQuery.
 3. Klik onder Factureringsproject op Project selecteren.

Stap 2: Schrijf en bewerk een query

 1. Klik op Zoekopdracht schrijven nadat je een factureringsproject hebt gekozen of toegevoegd.
 2. Geef een query op in de query-editor.
  • Opmerking: Klik rechtsonder op het vinkje Vinkje als je wilt zien hoeveel gegevens je query moet scannen.
 3. Klik rechtsonder in de editor op Resultaten invoegen.

Opmerking: Er geldt een tijdslimiet van 4 minuten en 30 seconden voor het uitvoeren van een query.
 

Gegevens in Spreadsheets en BigQuery vergelijken

Als je gegevens wilt vergelijken, moet je mogelijk eerst het gegevenstype wijzigen. Heeft een kolom in BigQuery bijvoorbeeld het type 'tekenreeks', dan moet de kolom in Spreadsheets het type 'platte tekst' hebben om de gegevens correct te kunnen vergelijken.

Als de spreadsheet en BigQuery verschillende gegevenstypen hebben, kun je het volgende doen:

Opmerkingen

 • Wanneer je een query uitvoert, worden jouw spreadsheetrechten gebruikt, niet die van de eigenaar van de spreadsheet.
 • Je kunt per query maximaal 10.000 rijen uit BigQuery ophalen.
 • Gegevens die je uit BigQuery ophaalt, zijn alleen-lezen.
 • BigQuery biedt alleen ondersteuning voor standaard SQL. 
Parameters aan je query toevoegen

Als je de waarde van een cel wilt gebruiken in een query, kun je een parameter instellen.

 1. Klik aan de rechterkant van de query op Parameters en vervolgens Toevoegen.
 2. Geef een naam op voor de parameter en de cel waarnaar je wilt verwijzen.
 3. Klik op Toevoegen.

Een vernieuwing van een query plannen

Je kunt een macro opnemen en een trigger toevoegen als je een query automatisch wilt updaten op een bepaald tabblad.

Stap 1: Neem een macro op om je gegevens te vernieuwen

 1. Ga op je computer naar Google Spreadsheets en open een spreadsheet met gegevens die zijn gekoppeld aan BigQuery.
 2. Neem een macro op via een ander tabblad dan het tabblad dat je wilt vernieuwen.
 3. Start de opname en schakel over naar het tabblad dat je wilt vernieuwen.
 4. Klik linksonder op Vernieuwen.
 5. Klik op Opslaan.

Stap 2: Plan de macro

 1. Klik bovenaan op Extra en vervolgens Scripteditor.
 2. Klik bovenaan op Bewerken en vervolgens Triggers voor huidige project.
 3. Klik rechtsonder op Trigger toevoegen en selecteer de gewenste opties.
 4. Klik op Opslaan
Voorbeelden van query's

Eenvoudige query:

SELECT

word,

SUM(word_count) AS word_count

FROM

`bigquery-public-data.samples.shakespeare`

WHERE word IN ('me', 'I', 'you')

GROUP BY word;

Query met parameters:

SELECT SUM(kw_total)

FROM `bigquery-public-data.sunroof_solar.solar_potential_by_censustract`

WHERE state_name = @STATENAME;

 • De naam van de toegevoegde parameter is ingesteld op 'STATENAME' en de celverwijzing is ingesteld op Blad1!A3, met de waarde 'New York'.

Factureringsproject of -rechten wijzigen

Een factureringsproject wijzigen
 1. Klik rechts in de query-editor op Zoekopdrachtinstellingen.
 2. Kies een project onder Factureringsproject.
Wijzigen wie query's of queryresultaten mag zien en bewerken

De acties die je kunt uitvoeren, zijn afhankelijk van je project- en spreadsheetrechten.

Gebruikersacties in Spreadsheets Vereiste projectrol in BigQuery Vereiste rechten in Spreadsheets
Een BigQuery-query maken of bewerken bigquery.user OF bigquery.jobUser en bigquery.dataViewer Eigenaar, bewerker
Een BigQuery-query bekijken Geen Eigenaar, bewerker, kijker
Gegevens van een BigQuery-query vernieuwen bigquery.user OF bigquery.jobUser en bigquery.dataViewer Eigenaar, bewerker
Opgehaalde gegevens uit een BigQuery-query bekijken Geen Eigenaar, bewerker, kijker


Opmerkingen:

 • Query's worden uitgevoerd met de spreadsheetrechten van de gebruiker, niet die van de eigenaar van de spreadsheet.
 • Gebruikers buiten een domein kunnen alleen met een spreadsheet binnen een domein communiceren als de G Suite-domeinbeheerder dit toestaat.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?